Lễ bàn giao nhà tình nghĩa

11:02 19/06/2020
Ngày 19/6/2020, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho đồng chí Võ Thu Hà, cán bộ đang công tác tại Phòng Hậu Cần Công an tỉnh có hoàn cảnh khó khăn. 


Ngôi nhà được xây dựng trên kinh phí hỗ trợ từ nguồn quỹ “Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân” của Công an tỉnh Lào Cai và sự quyên góp của cán bộ, chiến sĩ phòng Hậu cần Công an tỉnh.

Ngôi nhà tình nghĩa được bàn giao.

Đây là một trong 4 ngôi nhà tình nghĩa được Công an tỉnh xây dựng, sữa chữa trong thời gian từ đầu năm 2020 đến nay. 

Việc trao tặng nhà tình nghĩa nhằm giúp cán bộ Công an giảm bớt khó khăn, giải quyết nhu cầu về nhà ở, ổn định cuộc sống từ đó yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bá Ngọc