Hội thảo về quyền con người trên không gian mạng

Thứ Sáu, 26/06/2020, 15:33
Ngày 26/6, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng Thường trực về Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo “Quyền con người trên không gian mạng”. 

Tới dự và phát biểu khai mạc hội thảo có Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực về Nhân quyền Chính phủ. Hội thảo thu hút gần 100 học giả, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trên lĩnh vực quyền con người từ các Bộ, ngành; đại diện Ban Chỉ đạo Nhân quyền một số địa phương. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền Chính phủ và PGS.TS Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Quyền con người đồng chủ trì hội thảo.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng khẳng định tính cấp thiết của vấn đề bảo vệ quyền con người trên không gian mạng trong tình hình hiện nay. 

Sự xuất hiện và phát triển mạnh mẽ, liên tục của các dịch vụ mạng đang nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp vừa mang tính quốc gia, vừa mang tính toàn cầu đòi hỏi phải có chủ trương, đường lối, chiến lược và chính sách phù hợp có tính dự báo cao để có thể giải quyết tốt các thách thức và tận dụng các cơ hội mà Internet và mạng xã hội mang lại. 

Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, nạn tin giả, thông tin chưa được kiểm chứng, kiểm soát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo đảm quyền con người như quyền riêng tư, quyền bí mật đời tư của cá nhân, doanh nghiệp. 

Hội thảo Quyền con người trên không gian mạng ngày 26/6/2020.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh với sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc từ cơ sở lý luận và thực tiễn của các nhà khoa học, hội thảo cần đưa ra được luận cứ khoa học làm cơ sở đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp và chính quyền địa phương đề ra các chủ trương và giải pháp trong công tác đấu tranh và bảo vệ quyền con người trên không gian mạng.

Với hai phiên thảo luận, hội thảo đã tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm về hành lang pháp lý, chuẩn mực thông lệ quốc tế, về cơ hội, thách thức trên không gian mạng, cũng như các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của các cơ quan chuyên môn về quyền con người trên không gian mạng. Đồng thời nhận diện những lợi ích và thách thức trên không gian mạng về vấn đề bảo vệ quyền con người; các biểu hiện vi phạm quyền con người, hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự và thực tế tình hình hoạt động trên không gian mạng ở một số địa phương. 

Đa số các đại biểu đều thống nhất quan điểm quyền con người ngoài đời thực được bảo vệ như thế nào thì quyền con người trên không gian mạng cũng cần được bảo vệ như vậy. Bản chất của nhà nước ta là nhà nước kiến tạo phát triển, nhà nước phục vụ nhân dân, quyền con người luôn là mục tiêu của sự phát triển.

Sau hội thảo, Văn phòng Thường trực về Nhân quyền Chính phủ sẽ báo cáo kết quả của hội thảo lên Bộ Công an và kiến nghị Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ sử dụng kết quả hội thảo phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện các quy định của nhà nước đối với không gian mạng trong khi vẫn bảo đảm quyền con người theo quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Quang Minh
.
.
.