Xây dựng lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ vững mạnh

22:30 16/11/2021

Ngày 16/11/2021, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND năm 2021. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2021, Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác hồ sơ nghiệp vụ, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nâng cao chất lượng, đưa công tác hồ sơ nghiệp vụ đi vào nền nếp, gắn với các mặt công tác nghiệp vụ CAND.

Xây dựng lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ vững mạnh, công tác hồ sơ ngày càng phát triển, khoa học, hiện đại -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ đã triển khai thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về giao chỉ tiêu công tác năm 2021, Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2021 và các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ đảm bảo chất lượng, kịp thời, đúng tiến độ, trong đó nổi bật là tra cứu, khai thác, cung cấp thông tin phục vụ Đại hội Đảng các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu Bộ trưởng ký ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo thực hiện tốt công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND.

Qua tổng kiểm tra, rà soát, đăng ký lại hồ sơ nghiệp vụ CAND cho thấy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã quan tâm chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác hồ sơ nghiệp vụ, do đó chất lượng công tác hồ sơ nghiệp vụ có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống các phần mềm trong công tác lập, đăng ký, quản lý, khai thác lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ cũng được cải tiến, nâng cao...

Xây dựng lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ vững mạnh, công tác hồ sơ ngày càng phát triển, khoa học, hiện đại -0
Các đại biểu dự Hội nghị 

Tại hội nghị, đại diện các Cục, Công an các đơn vị, địa phương đã trình bày tham luận về những kết quả đạt được, nêu những thuận lợi, khó khăn; đồng thời có các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác hồ sơ trong thời gian tới...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhiệt liệt biểu dương những thành tích, cố gắng của lực lượng hồ sơ CAND trong năm 2021.

Để góp phần xây dựng lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ vững mạnh, công tác hồ sơ ngày càng phát triển, khoa học, hiện đại, thực sự là “Trung tâm thông tin nghiệp vụ của lực lượng CAND”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương cần quan tâm, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc hơn nữa các chỉ thị, thông tư và văn bản quy định, hướng dẫn về công tác hồ sơ nghiệp vụ.

Lãnh đạo, CBCS trong lực lượng CAND phải có nhận thức đúng đắn về vị trí, tầm quan trọng của công tác hồ sơ nghiệp vụ, xác định công tác hồ sơ nghiệp vụ là công tác nghiệp vụ quan trọng của lực lượng CAND, coi đó là trách nhiệm, là công việc thường xuyên của lãnh đạo và mỗi cán bộ, chiến sỹ. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các quy định về công tác hồ sơ, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trước đó.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, đơn vị hồ sơ nghiệp vụ các cấp phải làm tốt công tác thống kê, phân tích, đánh giá tình hình công tác nghiệp vụ, chú trọng hơn nữa công tác quản lý hồ sơ nghiệp vụ; tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng tin học trong công tác hồ sơ nghiệp vụ. Công an các địa phương kiểm tra, bố trí đủ biên chế cán bộ làm công tác hồ sơ, đồng thời chủ động đào tạo, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ công tác hồ sơ cho CBCS  tại địa phương, thực hiện tốt chế độ chính sách cho CBCS làm công tác hồ sơ.

 

Xuân Mai