Triển khai hiệu quả các giải pháp đảm bảo tài chính, hậu cần phục vụ công tác chiến đấu

16:25 01/10/2021

Chiều 1/10, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị giao ban công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, y tế CAND 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2021.

Báo cáo đánh giá kết quả công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, y tế CAND trong 9 tháng đầu năm 2021 nêu rõ, các đơn vị trong khối đã chủ động thích ứng tình hình, triển khai có hiệu quả các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đơn vị đã chủ động tham mưu ban hành các chủ trương chỉ đạo các đề án, dự án, kế hoạch công tác, văn bản quy phạm pháp luật, củng cố hành lang pháp lý đảm bảo công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật CAND. Công tác quản lý xây dựng, doanh trại và hậu cần, quản trị, công tác y tế CAND có nhiều chuyển biến tích cực.

Các doanh nghiệp Công an đẩy nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản đảm bảo doanh thu, lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước cũng như đảm bảo tốt chế độ, chính sách cho người lao động…Từ đó, đảm bảo tốt các điều kiện tài chính, hậu cần, kỹ thuật đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu công tác lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; là lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống địch COVID-19 .

Triển khai hiệu quả các giải pháp đảm bảo tài chính, hậu cần phục vụ công tác chiến đấu -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế phối hợp giữa các đơn vị chức năng của Bộ và Công an các địa phương. Đồng thời, có những kiến nghị về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, y tế đảm bảo phục vụ công tác Công an đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

 
Giao ban công tác -0
Thiếu tướng Lê Văn Hải, Cục trưởng Cục Hậu cần phát biểu tại giao ban

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả, đóng góp của các đơn vị hệ lực lượng kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, y tế CAND trong thời gian qua. Trên cơ sở báo cáo trung tâm và ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các đơn vị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an tại Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm của Bộ vừa qua, cần nỗ lực hơn nữa, thể hiện đúng vai trò của người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về tiến độ, chất lượng công tác; quyết liệt, chạy đua với thời gian, tận dụng tối đa những điều kiện thuận lợi để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Làm tốt công tác xây dựng lực lượng kế hoạch tài chính, hậu cần, kỹ thuật, y tế đảm bảo đủ mạnh, đủ tâm, đủ tầm, đảm đương nhiệm vụ trong yêu cầu tình hình mới. Trong đó, tăng cường tính chủ động, tinh thần tích cực trong giải quyết các công việc theo thẩm quyền, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thường xuyên trên các mặt công tác: điều hành ngân sách; công tác khám chữa bệnh; quản lý đất an ninh; sắp xếp doanh trại, cơ sở làm việc, hậu cần quản trị...

Giao ban công tác -0
Thiếu tướng Lê Minh Quý, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ phát biểu

Từng bước thay đổi ý thức hệ, tư duy mới và hình thành phong cách tiếp cận công việc bằng “tâm” và “tầm”, xuất phát từ lợi ích chung, loại bỏ những lề lối, thói quen cũ của hành chính bao cấp, trì trệ. Đồng thời, tiếp tục siết chặt trật tự kỷ cương, kỷ luật, tăng cường đoàn kết nội bộ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm ở các vị trí quan trọng; rà soát lại đội ngũ cán bộ, thực hiện tinh giản đối với cán bộ tuyển dụng không đúng chuyên ngành, không đáp ứng yêu cầu công tác, dành biên chế để tuyển dụng người giỏi; sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chỉ huy theo đúng năng lực chuyên môn.

Giao ban công tác -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo đề xuất tại buổi giao ban
Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, trước nhất là Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo sâu sát, quyết liệt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, nhất là tại các đơn vị, lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực với phương châm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện, hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ cán bộ, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, cải tiến lề lối làm việc.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải chủ động dự báo sát tình hình, đưa ra các định hướng, giải pháp mang tính chiến lược, đảm bảo khả thi nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII mà trọng tâm là hoàn thành mục tiêu “tăng cường tiềm lực phấn đấu năm 2030 xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”,  trong đó, các đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao cần chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, nội dung lộ trình triển khai trong đơn vị.

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, hiện nay thời tiết nước ta đang bước vào mùa mưa bão và tình hình dịch COVID-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, lãnh đạo các đơn vị cần tăng cường tính chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống lụt bão cũng như công tác phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo an sinh xã hội, an toàn sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, thiếu thốn về trang thiết bị, vật tư, phương tiện trong mọi tình huống.

“Trọng trách lớn lao, nhiệm vụ nặng nề nhưng vinh dự là rất lớn. Tôi hi vọng rằng các đồng chí tiếp tục phát huy thành tích, kết quả công tác đã đạt được, chủ động, sáng tạo, nỗ lực cố gắng hơn nữa. Sau buổi giao ban này, đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm đảm bảo hoàn thành, không những đúng tiến độ thời gian mà còn đảm bảo về chất lượng; phấn đấu để lực lượng kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, y tế CAND đạt thứ hạng cao trong phong trào thi đua năm 2021 của Bộ Công an” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

 

 

Tâm Phạm