Tổ chức tốt công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương

Thứ Sáu, 05/07/2024, 14:47

Sáng 5/7, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị giao ban các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Công an Trung ương và khối xây dựng lực lượng.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Đảng uỷ Công an Trung ương...

Trong Quý II/2024, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Công an Trung ương và các đơn vị khối xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đã phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện đúng quy chế làm việc, chương trình công tác của Đảng uỷ Công an Trung ương; các mặt công tác ngày càng được tăng cường, hiệu quả hơn. Nổi bật, đã tham mưu Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tham mưu Bộ Chính trị ban hành 1 kết luận; Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 quyết định; tham mưu Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an ban hành hàng chục chương trình, kế hoạch để chỉ đạo triển khai các mặt công tác.

Tổ chức tốt công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương -1
Tổ chức tốt công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nghiên cứu xây dựng 3 nghị định của Chính phủ, 2 quy định của Đảng uỷ Công an Trung ương, 9 thông tư của Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ theo tiến độ đề ra. Tham mưu ban hành 2 hướng dẫn của Đảng uỷ Công an Trung ương về công tác xây dựng Đảng; hoàn thành thẩm định, đề xuất đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương năm 2023.

Tham mưu lãnh đạo Bộ trình Chính phủ ký ban hành, tổ chức triển khai Quyết định phê duyệt Đề án kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Tổ chức tốt công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương -0
Tổ chức tốt công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương -1
Tổ chức tốt công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương -2
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Bên cạnh đó, trong công tác thông tin, tuyên truyền có nhiều đổi mới. Cụ thể, báo chí CAND đã tập trung thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, các sự kiện chính trị, thời sự quan trọng của đất nước và các chủ trương, chỉ đạo, điều hành lớn, nổi bật và có sức ảnh hưởng, lan toả lớn của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an; đồng thời, tích cực, chủ động trao đổi, phối hợp với các cơ quan báo chí ngoài CAND để định hướng thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến lực lượng CAND.

Tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn làm cơ sở, căn cứ để thống nhất thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Các chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, dễ xảy ra sai phạm…

Tổ chức tốt công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương -1
Tổ chức tốt công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương -0
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương các đơn vị đã cố gắng nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn phát sinh, đột xuất; biểu dương Văn phòng Đảng uỷ Công an Trung ương chủ trì tham mưu tổ chức hội nghị chu đáo, nghiêm túc.

Thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, trọng tâm là tổ chức tốt công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Tiếp tục bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an về nhiệm vụ công tác năm 2024. Chủ động theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo chương trình, kế hoạch đề ra...

Quỳnh Vinh
.
.