Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tham gia Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

11:25 12/10/2021

Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ngày 8/10 vừa qua, đã họp kỳ họp lần thứ III năm 2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.

Tại kỳ họp quan trọng này đã thông báo các Quyết định về việc bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam  gồm các đồng chí: Phó Chủ tịch chuyên trách Nguyễn Văn Cường; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Ủy viên; Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - Ủy viên; Thẩm định, thông qua các tờ trình của BHXH Việt Nam; Thảo luận về các báo cáo của BHXH Việt Nam; Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tại kỳ họp quý III/2021 của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam; Dự thảo phân công các uỷ viên của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam phụ trách chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); Báo cáo về Đề án Kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.

Tại cuộc họp, lãnh đạo BHXH Việt Nam đã trình bày các báo cáo để Hội đồng quản lý BHXH thẩm định, thảo luận, cho ý kiến gồm: Báo cáo Dự toán thu chi năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2022-2024; Báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo cáo thực hiện công tác đầu tư quỹ năm 2021 và phương án đầu tư quỹ năm 2022; Báo cáo chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19 từ quỹ BHXH, BHTN.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam báo cáo nhấn mạnh các kết quả nổi bật của BHXH Việt Nam trong bối cảnh dịch COVID-19.

Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam đánh giá, từ đầu năm 2021 đến nay, trong bối cảnh dịch COVID-19 lần thứ 4 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội, đặc biệt là đời sống của người lao động và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng BHXH Việt Nam vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, có nhiều lĩnh vực được đẩy mạnh như công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thanh tra điện tử, quyết toán tập trung, liên thông các phần mềm để phục vụ người dân tốt hơn trong dịch bệnh. Công tác thu, phát triển người tham gia, chi trả các chế độ cho người tham gia được bảo đảm kịp thời. Công tác tuyên truyền được đổi mới cả về nội dung và hình thức theo hướng đa dạng, linh hoạt. Công tác đầu tư quỹ tiếp tục được bảo đảm an toàn, hiệu quả theo quy định…

untitled-1.jpg -0
Toàn cảnh phiên họp.

Đánh giá cao những kết quả ngành BHXH Việt Nam đã đạt được, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam yêu cầu, BHXH Việt Nam tiếp tục bám sát các định hướng, chỉ đạo của Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách BHXH để có các giải pháp kịp thời, đa dạng, linh hoạt, tiếp cận rộng rãi tới mọi tầng lớp người dân. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách TTHC, ứng dụng CNTT để các dịch vụ của Ngành ngày càng gần gũi, tạo thuận lợi cho người tham gia thụ hưởng chính sách, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh và với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam Nguyễn Văn Cường đã báo cáo về kết quả công tác của Hội đồng quản lý trong quý III/2021. Trong đó, nhấn mạnh đến công tác chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản lý, sự phối hợp của Thường trực Hội đồng với BHXH Việt Nam trong việc nghiên cứu các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19 từ quỹ BHXH, BHTN để kịp thời tham mưu, trình Quốc hội và Chính phủ ban hành các Nghị quyết. Một loạt những chính sách hỗ trợ đang được triển khai từ đầu năm 2021 đến nay cho thấy, sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của Hội đồng quản lý trong việc phát huy vai trò của chính sách BHXH, BHTN, BHYT phục vụ người tham gia, góp phần khẳng ý nghĩa nhân văn, tính ưu việt và khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia của các chính sách này.

Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý Nguyễn Văn Cường cũng báo cáo về dự thảo phân công các uỷ viên của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam phụ trách chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác BHXH, BHYT, BHTN tại các địa phương; báo cáo về Đề án kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng quản lý; đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản lý giai đoạn từ năm 2018 đến nay.

Thời gian tới, đồng chí Hồ Đức Phớc, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam yêu cầu, toàn ngành BHXH Việt Nam tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ giao trong năm 2021 và kế hoạch của Hội đồng quản lý đã ban hành. Trong bối cảnh hiện nay, BHXH Việt Nam cần nghiên cứu đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong công tác truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là BHXH tự nguyện để ngày càng nhiều người lao động tự do, nông dân được tham gia BHXH để về già có lương hưu hàng tháng giúp ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, coi trọng công tác ứng dụng CNTT, chuyển đổi số để người lao động và Nhân dân tiếp cận chính sách BHXH, BHYT một cách nhanh nhất và thuận lợi nhất; đồng thời, tạo điều kiện cho việc thu nộp, giải quyết các chế độ được nhanh chóng, an toàn và chính xác. Lĩnh vực đầu tư quỹ cần tiếp tục được cải thiện trên nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả; nghiên cứu thí điểm hình thức đấu thầu tiền gửi tại 5 ngân hàng thương mại Nhà nước để nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ…

Anh Hiếu