Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác hồ sơ nghiệp vụ

Thứ Ba, 09/07/2024, 17:43

Chiều 9/7 tại Hà Nội, Cục Hồ sơ nghiệp vụ (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND 6 tháng đầu năm 2024 và công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Trung tâm thông tin, dữ liệu nghiệp vụ Bộ Công an.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch đẩy mạnh Đề án 06/CP về chuyển đổi số trong CAND, tăng cường công tác hồ sơ nghiệp vụ, góp phần bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới…

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác hồ sơ nghiệp vụ -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bên cạnh việc đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm, Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã xác định nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng Hồ sơ nghiệp CAND trong năm 2024.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Trung tâm thông tin, dữ liệu nghiệp vụ Bộ Công an cho Cục Hồ sơ nghiệp vụ.

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác hồ sơ nghiệp vụ -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Trung tâm thông tin, dữ liệu nghiệp vụ Bộ Công an cho Cục Hồ sơ nghiệp vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024; đồng thời, chia sẻ với những khó khăn của đơn vị nói riêng và lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ CAND nói chung trong giai đoạn hiện nay.

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác hồ sơ nghiệp vụ -0
Đại diện Trung tâm thông tin, dữ liệu nghiệp vụ Bộ Công an thực hiện nghi thức tuyên thệ. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Đề án số 06/CP và Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Công an đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công an các đơn vị, địa phương, nhất là các đơn vị nghiệp vụ trong thực hiện quy trình công tác như việc đăng ký hồ sơ, gửi yêu cầu tra cứu đã thực hiện trực tuyến, giảm bớt thời gian, công sức cho cán bộ nghiệp vụ.

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, công tác hồ sơ nghiệp vụ có mối quan hệ bền chặt, không tách rời với hoạt động nghiệp vụ của các đơn vị trong CAND. Do đó, Cục Hồ sơ nghiệp vụ bám sát các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị chủ trì, đầu mối tham mưu với lãnh đạo Bộ đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các quy định về công tác hồ sơ nghiệp vụ.

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác hồ sơ nghiệp vụ -0
Trung tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ phát biểu tại hội  nghị.

Duy trì và tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, hướng dẫn, đặc biệt kiểm tra sâu, kiểm tra kỹ, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cấp cơ sở, kiểm tra phải gắn liền với việc hướng dẫn thực hiện các mặt công tác hồ sơ nghiệp vụ; xác định việc kiểm tra, hướng dẫn mang tính “cầm tay chỉ việc”, kiểm tra hướng dẫn, tránh việc “hướng dẫn một đằng, làm một nẻo”.

Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung lực lượng làm sạch các nguồn dữ liệu, đồng bộ dữ liệu, đặc biệt là mối quan hệ yêu cầu cung cấp - tiếp nhận thông tin - cung cấp trở lại thông tin giữa lực lượng hồ sơ - lực lượng nghiệp vụ và ngược lại. Đồng thời, duy trì tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hồ sơ, coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng, đảm bảo chế độ chính sách cho CBCS…

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác hồ sơ nghiệp vụ -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Ngô Thị Hoàng Yến khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng. Ngay sau hội nghị, đơn vị sẽ tiến hành rà soát, chấn chỉnh những mặt hạn chế; tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nhật Minh
.
.