Ra mắt sách về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND

Thứ Sáu, 02/02/2024, 16:16

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2024), chiều 2/2, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp với NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Đây là cuốn sách do Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm chủ biên.

Buổi lễ do Đại tướng, GS.TS Tô Lâm chủ trì. Cùng dự lễ ra mắt sách có các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật; Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương... Cùng dự buổi lễ còn có các đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, đông đảo cán bộ chiến sĩ Công an.

Lễ giới thiệu cuốn sách được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội, trực tuyến tới trụ sở Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ra mắt sách về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND do Bộ trưởng Bộ CA chủ biên -0
Đại tướng, GS.TS Tô Lâm phát biểu tại lễ giới thiệu sách.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thiết thực triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, đã chỉ đạo biên soạn cuốn sách “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Sách do NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức xuất bản.

Nội dung cuốn sách đề cập toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND; phân tích các khái niệm cơ bản, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, bài học kinh nghiệm, đến dự báo những yếu tố tác động, chỉ rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND.

Ra mắt sách về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND do Bộ trưởng Bộ CA chủ biên -0
Đông đảo đại biểu các ban, bộ, ngành dự lễ giới thiệu sách.

Cuốn sách là tài liệu quý giúp cán bộ, chiến sĩ CAND nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ của mình và hành động tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách cũng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự kỳ vọng của người đứng đầu lực lượng CAND đối với việc nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, để CAND ngày càng trưởng thành, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân, đất nước, là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn vững chắc” của chế độ, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Dịp này, GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tóm tắt nội dung, phân tích giá trị cốt lõi của cuốn sách. TS Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương trao đổi về tính cấp thiết của việc xuất bản và phổ biến cuốn sách.

Ra mắt sách về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND do Bộ trưởng Bộ CA chủ biên -0
Cuốn sách “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” do Đại tướng, GS.TS Tô Lâm chủ biên.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm đã thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trân trọng cảm ơn sự phối hợp giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, NXB Chính trị quốc gia Sự thật hoàn thành bản thảo, thẩm định cuốn sách; cảm ơn GS.TS. Hoàng Chí Bảo, TS Nguyễn Đức Hà đã giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an giới thiệu về nội dung cuốn sách đến các đại biểu.

Đồng chí Bộ trưởng cũng khẳng định, cuốn sách “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” gửi gắm tình cảm và sự kỳ vọng của người đứng đầu lực lượng CAND nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, xứng đáng là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn vững chắc” bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc như tinh thần bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng".

Ra mắt sách về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND do Bộ trưởng Bộ CA chủ biên -0
Bộ trưởng Bộ Công an tặng sách các đơn vị.

Cùng với các ấn phẩm quan trọng như “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng"; "Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong CAND theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng", cuốn sách nói trên khẳng định nhất quán quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, đó là: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND là nhiệm vụ then chốt, hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTTXH.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần nhận thức sâu sắc và bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự giám sát của nhân dân đối với mọi hoạt động của lực lượng CAND; tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện thật tốt tự phê bình và phê bình, “tự soi”, “tự sửa”, “tự nhận diện” trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý cán bộ; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; luôn thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải có "trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, có bàn tay sạch và biết trọng danh dự”, vì "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Ra mắt sách về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND do Bộ trưởng Bộ CA chủ biên -0
Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích trong tổ chức sản xuất chương trình “Hoa cài trên lá chắn năm 2023”.

Công an các đơn vị, địa phương cần hết sức coi trọng bài học “lấy dân làm gốc", nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là cội nguồn sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, nói dân hiểu, làm dân tin”, “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, là “những người bạn của nhân dân”, góp phần thực hiện thắng lợi phương châm “ý Đảng hòa quyện với lòng dân”, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc, quyết tâm xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi lễ giới thiệu sách, lãnh đạo Bộ Công an và NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng cuốn sách “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” cho đại biểu Trung ương và một số đơn vị trong Bộ Công an.

Dịp này, Bộ Công an đã trao tặng GS.TS Hoàng Chí Bảo, PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tặng Bằng khen cho 4 cá nhân thuộc Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam vì có thành tích trong tổ chức sản xuất chương trình “Hoa cài trên lá chắn năm 2023” (Ngô Phương Ly, Trưởng phòng Văn hóa Nghệ thuật; Phạm Thành Long, Trưởng phòng Ca nhạc; Đoàn Hải Yến, biên tập viên Phòng Văn hóa Nghệ thuật; Lê Thị Thanh Hà, biên tập viên Phòng Văn hóa Nghệ thuật) và 1 cán bộ Công an -  Thượng tá Nguyễn Thị Vân Anh, cán bộ Phòng Tuyên truyền, giáo dục, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị.

Hoa Nguyễn
.
.