Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính

17:57 12/05/2022

Trong hơn 8 năm triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC), đã có hơn 36 triệu vụ VPHC do các đơn vị chức năng CAND xử lý với số tiền phạt thu được là hơn 27.268 tỷ đồng.

Ngày 12/5, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong CAND” (Dự án) chủ trì họp Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc để cho ý kiến về các nội dung liên quan đến việc nghiên cứu, xây dựng Dự án.

Tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức 

Những năm gần đây, tình hình VPHC trong lĩnh vực ANTT trên toàn quốc tiếp tục diễn biến phức tạp, gây mất trật tự, an toàn xã hội. Đây là một trong những nguyên nhân làm nảy sinh tội phạm nếu VPHC không được ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Công an các đơn vị, địa phương, qua hơn 8 năm triển khai thi hành Luật Xử lý VPHC, đã có hơn 36 triệu vụ VPHC do các đơn vị chức năng trong lực lượng CAND xử lý với số tiền phạt thu được là hơn 27.268 tỷ đồng (chiếm hơn 75% trong toàn quốc)…

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, Tư pháp, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Dự án đã công bố các quyết định: Quyết định số 2908 ngày 27/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Dự án. Theo đó, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng là Trưởng Ban chỉ đạo Dự án.

Đồng thời, công bố Quyết định số 3138 ngày 9/5/2022 của Trưởng Ban chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Dự án; Kế hoạch số 210 ngày 9/5/2022 của Trưởng Ban chỉ đạo Dự án về xây dựng, triển khai thực hiện Dự án.

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý VPHC trong CAND có thể kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ trong CAND, Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu Quốc gia về xử lý VPHC và các cơ sở dữ liệu quốc gia khác nhằm đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục xử lý VPHC trên môi trường điện tử, đảm bảo công khai, minh bạch quá trình xử lý VPHC của lực lượng CAND; tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, bảo đảm tính liên thông, thống nhất, chính xác, đầy đủ, kịp thời trong công tác thống kê tình hình thi hành pháp luật về xử lý VPHC trong CAND. Từ đó, giúp cơ quan quản lý theo dõi, nắm bắt việc xử phạt VPHC của những người có thẩm quyền xử phạt trong CAND; số lượng, tính chất, mức độ và xu hướng phổ biến của các hành vi VPHC phục vụ cho việc xác định tái phạm VPHC hoặc phục vụ công tác truy cứu trách nhiệm hình sự; việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, thi hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong CAND theo quy định của Luật Xử lý VPHC.

Tiên phong đi đầu trong xây dựng Chính phủ điện tử

Qua đó, thống kê, thu thập đầy đủ, chính xác các thông tin, dữ liệu tổng thể về tình hình xử lý VPHC trong CAND để phân tích, đánh giá, kịp thời đưa ra các chính sách, biện pháp phù hợp trong quá trình quản lý; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trong CAND.

Tại phiên họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã thống nhất về tính cấp thiết của việc triển khai xây dựng và cho ý kiến về các nội dung liên quan đến Dự án. Trong đó, tập trung làm rõ mục tiêu của Dự án, các chức năng chính của Hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong CAND; nội dung và phương án đầu tư Dự án; việc tận dụng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ thông tin đã có trong CAND phục vụ xây dựng và triển khai thực hiện Dự án…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, những năm qua, Bộ Công an đã tiên phong đi đầu trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số bằng việc xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; đồng thời đang triển khai xây dựng nhiều cơ sở dữ liệu khác để thực hiện chuyển đổi số trong công tác Công an.

Trong đó, Dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong CAND” là một dự án đặc biệt quan trọng, nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong CAND, đưa việc thực hiện thủ tục xử lý VPHC trên môi trường điện tử; đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, theo dõi việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC trong CAND…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương tinh thần chủ động của Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, Tư pháp bước đầu tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ban hành các quyết định về hành chính rất bài bản; đồng thời, đánh giá cao những ý kiến đóng góp nghiêm túc, trách nhiệm, chất lượng của đại biểu vào các nội dung của Dự án.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tiến hành ngay kế hoạch khảo sát. Trong đó chú trọng khảo sát các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, người có thẩm quyền xử lý VPHC trong 4 cấp Công an, đội ngũ cán bộ có năng lực cập nhật số liệu, quản trị, vận hành Dự án; cơ sở hạ tầng liên quan đến Dự án; hồ sơ, dữ liệu để số hóa... Song song với việc khảo sát cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Vũ Linh
.
.