Lan toả những giá trị tốt đẹp từ mỗi hành động, việc làm của CBCS Công an

Thứ Năm, 09/03/2023, 13:36

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu mỗi CBCS Công an luôn tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân theo phương châm "lúc dân cần, lúc dân khó có Công an", mỗi hành động, việc làm góp phần nhân lên, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, để Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND trường tồn, luôn có sức sống mới, mang hơi thở của thời đại, mãi mãi là di sản tinh thần vô giá của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng.

Lời dạy của Người luôn soi đường, chỉ dẫn

Phát biểu kết luận Hội thảo "Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Di sản tinh thần vô giá của lực lượng CAND", sáng 9/3, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, thực tiễn 75 năm qua đã khẳng định, Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND là di sản tinh thần vô giá, là kim chỉ nam cho mọi hành động của lực lượng CAND.

Lan toả những giá trị tốt đẹp từ mỗi hành động, việc làm của CBCS Công an -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận hội thảo.

Lực lượng CAND trưởng thành, lớn mạnh như ngày hôm nay, những chiến công, thành tích của lực lượng CAND đạt được trong gần 80 năm qua luôn có sự soi đường, chỉ dẫn, động viên, khích lệ, nhắc nhở của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà cốt lõi, hạt nhân chính là Sáu lời dạy về tư cách người Công an cách mạng. "Lực lượng CAND luôn tự hào và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người thầy, người cha kính yêu đã giành cho lực lượng CAND những tình cảm quý báu, những lời dạy dỗ ân cần, sự quan tâm sâu sắc để xây dựng lực lượng CAND trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu, tuyệt đối trung thành, tin cậy, trong sạch, vững mạnh, làm nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội", Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Thực tiễn phong phú, sinh động từ phong trào thi đua học tập và thực hiện Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy đối với lực lượng CAND (ngày 6/3/2023), đồng thời từ các báo cáo khoa học và ý kiến phát biểu của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, lãnh đạo các ban, bộ, ngành tại hội thảo đã khẳng định sâu sắc hơn rằng, Sáu điều dạy CAND là tình cảm, lòng mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng lực lượng vũ trang nòng cốt bảo vệ Đảng, Tổ quốc, đất nước và nhân dân.

Lan toả những giá trị tốt đẹp từ mỗi hành động, việc làm của CBCS Công an -0
Bộ trưởng Tô Lâm với các đồng chí đồng chủ trì hội thảo.

Trải qua các giai đoạn cách mạng, lực lượng Công an đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động. Phong trào học tập và thực hiện Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND được phát động và thực hiện sớm, thường xuyên, liên tục, lâu bền nhất, là trung tâm, cốt lõi để phát triển nội dung trong các phong trào thi đua khác. Kết quả học tập và thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực sự góp phần to lớn xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Yêu cầu tất yếu, tự thân của mỗi chiến sĩ CAND

"Học tập, thực hiện tốt Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả, yêu cầu tất yếu, tự thân của mỗi người chiến sĩ CAND trong quá trình hoàn thiện bản thân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, lòng biết ơn vô hạn của người chiến sĩ CAND đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu" - Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ.

Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong hệ thống chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa chuyên. Thực tiễn đã khẳng định, Sáu điều dạy không chỉ là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng CAND, mà còn là tư cách đạo đức chung của những người cộng sản, là phương châm xử thế, hành động của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị nói chung, rất cần được tất cả cán bộ, đảng viên của Đảng nghiên cứu, học tập, làm theo...

Bộ trưởng Tô Lâm cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại, là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng CBCS vi phạm pháp luật, kỷ luật, điều lệnh CAND, có nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng, trong đó có cả những cán bộ lãnh đạo chỉ huy, sĩ quan cao cấp, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và truyền thống của lực lượng CAND. Vì thế, một trong những yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện tốt Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND.

Nêu gương, tự rèn trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ kết quả hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương và toàn thể CBCS CAND chú trọng 4 vấn đề trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phong trào học tập và thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách quyết liệt và sát sao hơn nữa; gắn kết phong trào học tập, thực hiện tốt Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

"Mỗi CBCS phải luôn khắc ghi trong tâm thức của mình lời thề danh dự của CAND, ra sức học tập và làm theo Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của CAND Việt Nam. Tích cực tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện cho thật tốt để góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ", Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý.

Bên cạnh đó, cần gắn kết phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị Công an tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong CAND; kiên quyết khắc phục những tồn tại, yếu kém, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Lan toả những giá trị tốt đẹp từ mỗi hành động, việc làm của CBCS Công an -0
Toàn cảnh hội thảo.

Lãnh đạo, chỉ huy, nhất là người đứng đầu cần phải nêu gương, tiên phong, gương mẫu thực hiện tốt Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hành trong thực tế công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng; thường xuyên giáo dục, cảnh báo, nhắc nhở, giúp cán bộ nhận diện rõ biểu hiện, nguy cơ suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng CAND cần nêu cao ý thức tự rèn luyện, xây dựng giữ vững niềm tin, lý tưởng cách mạng, thật sự "cần, kiệm, liêm, chính", luôn giữ mình trong sạch, vượt qua được những cám dỗ, ham muốn vật chất tầm thường để góp phần phát hiện, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống.

Phát triển nội hàm Sáu điều dạy một cách sâu sắc hơn

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, hiện nay, toàn lực lượng CAND đang quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, cấp ủy và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu, cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, coi trọng danh dự, tự giác, gương mẫu, nêu cao tính tiền phong trong thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lan toả những giá trị tốt đẹp từ mỗi hành động, việc làm của CBCS Công an -0
Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự hội thảo.

Cần cụ thể hóa nội dung Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND thành các tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn và tổ chức thực hiện thật tốt. Tiến hành tổng kết thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 19/5/2018 về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới. Tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để phát triển nội hàm Sáu điều dạy một cách sâu sắc hơn, coi đây là một giải pháp quan trọng để xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong học tập và thực hiện Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND. Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình CAND tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền để mọi CBCS, nhất là cán bộ trẻ, học viên các trường CAND hiểu sâu sắc ý nghĩa lý luận, khoa học và thực tiễn của Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND. Từ đó biến nhận thức thành hành động, vận dụng và thực hành đúng, đủ những lời dạy, huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong học tập, công tác, chiến đấu.

Đồng thời, lực lượng CAND cần tích cực tuyên truyền, vận động, khích lệ các tầng lớp nhân dân học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò của nhân dân đối với xây dựng lực lượng Công an trong sự nghiệp bảo vệ ANTT. Trong quá trình công tác, chiến đấu, CBCS Công an phải luôn tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân theo phương châm "lúc dân cần, lúc dân khó có Công an", không được hách dịch, cửa quyền, xâm hại đến lợi ích và quyền lợi chính đáng của nhân dân.

"Mỗi hành động, việc làm của CBCS Công an sẽ góp phần nhân lên, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, để Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND mãi mãi trường tồn, luôn có sức sống mới, mang hơi thở của thời đại, mãi mãi là di sản tinh thần vô giá của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng" - Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ.

Quỳnh Vinh - Xuân Trường
.
.