Đề xuất Chính phủ chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030

Thứ Sáu, 10/05/2024, 16:32

Các thành viên của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 thống nhất những nội dung có liên quan, đồng thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đầu tư trong phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Chiều 10/5, tại trụ sở Bộ Công an đã diễn ra phiên họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 chủ trì phiên họp.

Đề xuất Chính phủ chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu, điều hành tại phiên họp.

Tham dự phiên họp có các thành viên của Hội đồng thẩm định và đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá sơ bộ về tình hình, kết quả, công tác phòng, chống ma túy của nước ta cũng như các nước trong khu vực và trên thế giới. Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, trước tình hình ma túy diễn biến phức tạp, một số nước trong khu vực đã tập trung tăng cường đầu tư nguồn lực để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống loại tội phạm này.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, được Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu xây dựng. Quá trình xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy đến năm 2030 trong thời gian qua đã được Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng chương trình rất quan tâm, chỉ đạo sát sao. Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan đã chủ động triển khai khoa học, bài bản, chặt chẽ.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các đại biểu sau khi nghe Văn phòng Bộ Công an báo cáo tóm tắt đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, tập trung đánh giá về đề xuất chủ trương đầu tư, chất lượng hồ sơ. Đồng thời, cho ý kiến về những nội dung chính của báo cáo, nhất là các nội dung liên quan đến quan điểm, mục tiêu, phạm vi, quy mô, dự kiến nguồn lực, kế hoạch bố trí vốn, tiến độ thực hiện, đánh giá hiệu quả tác động của chương trình, các nhiệm vụ, giải pháp của chương trình...

Đặt niềm tin, trách nhiệm pháp lý của các bộ, ngành khi xây dựng hồ sơ, dự án, đối với các dự án thành phần của các bộ, ngành, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các đại biểu cho ý kiến về những vấn đề liên quan đến sự cần thiết, mục tiêu, đối tượng thụ hưởng, nội dung đầu tư, quy mô dự án ở từng bộ, ngành cụ thể, trên tinh thần nhận thức sâu sắc được vị trí, vai trò, tầm quan trọng cũng như tính hiệu quả, khả thi trong triển khai, kỹ thuật hồ sơ, làm đúng, trúng, không để xảy ra lãng phí.

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, thảo luận tại phiên họp, đại diện các bộ, ngành, thành viên của Hội đồng thẩm định đều khẳng định sự cần thiết trong việc đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 cũng như tập trung thảo luận làm rõ hơn một số nội dung có liên quan. Các thành viên tham dự phiên họp cũng thống nhất thông qua biên bản thẩm định, nhất trí đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Tại những nội dung các đại biểu thảo luận, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đều có những đánh giá trực tiếp, gợi mở và định hướng để các thành viên hội đồng thẩm định, đại diện các bộ, ngành tập trung hoàn thiện hồ sơ. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị thành viên hội đồng có các dự án tiếp tục điều chỉnh một số nội dung có liên quan và gửi về cơ quan thường trực để hoàn thiện hồ sơ.

Hoàng Phong
.
.