Công tác lý luận CAND phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc

13:41 23/11/2021

Công tác lý luận CAND kịp thời cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND.

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác lý luận CAND trong tình hình mới và Lễ ký Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2021-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Bộ Công an đến Công an các đơn vị, địa phương, học viện, trường CAND trong toàn quốc.

Đại tướng GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội nghị và Lễ ký Chương trình phối hợp.

Công tác lý luận CAND phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc  -0
Toàn cảnh Hội nghị.

Cùng dự  Hội nghị có Trung tướng PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam…

Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá 10 năm triển khai thực hiện công tác lý luận CAND kể từ khi có Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA về công tác lý luận CAND trong tình hình mới (Nghị quyết số 08), Chỉ thị số 05/CT-BCA-V21 về tăng cường công tác lý luận CAND trong tình hình mới (Nghị quyết số 05). Đồng thời, xác định mục tiêu, yêu cầu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận CAND trong tình hình mới…

Công tác lý luận CAND phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc  -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, lý luận CAND là hệ thống những tri thức phản ánh mối liên hệ bản chất, quy luật trong các lĩnh vực công tác Công an, có vai trò định hướng, dẫn đường cho hoạt động thực tiễn, luận giải sáng tỏ những vấn đề mới giúp cho lực lượng CAND hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong từng giai đoạn cách mạng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

76 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác lý luận CAND. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08, Chỉ thị số 05 và qua gần 2 nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng Lý luận Bộ Công an, công tác lý luận CAND đã có những bước phát triển lên tầm cao mới, đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện.

Hệ thống lý luận CAND không ngừng được bổ sung, phát triển trên tất cả các lĩnh vực: Bảo vệ an ninh quốc gia; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng, hậu cần-kỹ thuật CAND; xây dựng pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong CAND.

Công tác lý luận CAND phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc  -0
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội nghị.

Nhiều vấn đề mang tầm chiến lược đã được tổ chức nghiên cứu, phục vụ định hướng, thống nhất quản lý, chỉ đạo các mặt công tác Công an, cung cấp luận cứ khoa học làm cơ sở tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành và các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu khẳng định, trong các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng và đặt lên hàng đầu công tác tư tưởng, lý luận. Việc Đảng ủy Công an Trung ương ra Nghị quyết số 08 và Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 05 cùng với việc thành lập Hội đồng Lý luận Bộ Công an đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong xây dựng, phát triển lý luận CAND.

Trong 10 năm qua, Hội đồng Lý luận Bộ Công an đã phát huy tốt vai trò tư vấn, tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác lý luận của ngành; là đầu mối của Bộ Công an trong quan hệ, phối hợp về lĩnh vực lý luận với các cơ quan nghiên cứu của Trung ương và các ban, bộ, ngành.

Công tác lý luận CAND phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc  -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu khai mạc Hội nghị,

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, việc ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026 giữa hai cơ quan là một hoạt động cụ thể, thiết thực để thực hiện thành công những nhiệm vụ sắp tới.

“Mặc dù hôm nay hai cơ quan mới chính thức tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp nhưng trên thực tế, chúng ta đã phối hợp với nhau từ rất sớm và duy trì từ nhiều năm nay, đạt được những kết quả rất tích cực, hiệu quả và có thể được coi là một trong những mô hình của Hội đồng trong việc phối hợp với các bộ, ngành, địa phương. Việc ký kết hôm nay để tăng cường thêm sự chính danh và trách nhiệm, làm cho sự phối hợp giữa hai cơ quan tiếp tục đi vào chiều sâu, đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả, phục vụ một cách tốt nhất nhiệm vụ của mỗi bên và nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ.

Công tác lý luận CAND phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc  -0
Bộ trưởng Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026 giữa hai bên.

Tại hội nghị, Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương đã ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026, quy định phạm vi, nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, trao đổi thông tin, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Để ghi nhận những thành tích xuất sắc của các cá nhân trong sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc và 10 năm công tác lý luận CAND trong tình hình mới, Bộ Công an đã trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 9 đồng chí thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương. Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 52 cá nhân xuất sắc.

Công tác lý luận CAND phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc  -1
Công tác lý luận CAND phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc  -0
Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc tặng các đồng chí thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, công tác lý luận CAND phải phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kịp thời cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn, xã hội. Đồng thời, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của thực tiễn đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.

Thường xuyên tổng kết và dự báo tình hình để nghiên cứu xây dựng, phát triển lý luận về từng lĩnh vực, luận giải những vấn đề lý luận mới, những vấn đề thực tiễn chưa được nghiên cứu, khái quát thành lý luận. Xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu phát triển lý luận CAND một cách tổng thể, toàn diện, chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, nhằm giải quyết căn bản những vấn đề đặt ra trong từng giai đoạn; tập trung nghiên cứu những vấn đề trọng điểm, phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự.

Công tác lý luận CAND phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc  -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể xuất sắc.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, tuyên truyền lý luận CAND theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Lý luận Bộ Công an và các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng.

Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an với các cơ quan nghiên cứu, giáo dục lý luận của Đảng, Nhà nước, các trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của quốc gia, các ban, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về công tác nghiên cứu lý luận nhằm tăng cường trao đổi, tiếp thu tri thức bảo vệ an ninh, trật tự của các nước để bổ sung, phát triển hệ thống lý luận CAND. Đồng thời, truyền bá tri thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng CAND, góp phần duy trì môi trường hòa bình, an ninh trên thế giới và khu vực.

Vũ Linh