CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy để quét sạch chủ nghĩa cá nhân

14:43 12/05/2022

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn đặc biệt coi trọng việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và coi đây là giải pháp “then chốt” để nâng cao đạo đức cách mạng, nhằm quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND.

Đó là chia sẻ của Thượng tướng, PGS. TS Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản đồng phối hợp tổ chức ngày 12/5.

Cùng với đông đảo các đại biểu, nhà nghiên cứu khoa học thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội thảo, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trình bày tham luận “Đảng ủy Công an Trung ương tăng cường giáo dục CBCS theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND nhằm phát huy truyền thống vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy để quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong CAND -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tham luận tại Hội thảo.
Trong bài tham luận, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng, cho dân những kho tàng về di sản vô cùng quý giá, đó là những hệ thống quan điểm, tư tưởng, phương pháp cách mạng, trong đó Người đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân. Đồng thời, Người cũng đã chỉ ra hàng chục loại căn bệnh nguy hiểm có nguyên do từ chủ nghĩa cá nhân cần phải được sớm nhận diện và quyết tâm phòng chống như: bệnh quan liêu, tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, xu nịnh, kéo bè, kéo cánh... Người coi chủ nghĩa cá nhân là loại địch nội xâm, là một trong những loại kẻ thù hung ác, là một trong những nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ XHCN mà chúng ta cần phải quyết tâm tiêu diệt.

Trong hệ thống quan điểm, tư tưởng đó, ngày 11/3/1948 trong thư gửi Sở Công an khu 12, Bác dạy: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính; Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ; Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành; Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép; Đối với công việc, phải tận tụy; Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”. Sáu điều Bác dạy đã chứa ẩn về những nội hàm tư tưởng lớn, đạo đức và phong cách, sách lược và chiến lược của người công an cách mạng, thể hiện rất rõ về mối quan hệ nội tâm, nội tại, đó là: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính; Đối với công việc, phải tận tụy”. Về mối quan hệ bên ngoài, xung quanh, đó là: “Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ; Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành; Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép”. Riêng về quan điểm và phương châm trong chiến đấu, trong tấn công tội phạm, đó là:“Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

“Đây chính là những lối tư duy trong phương pháp cách mạng mà người chiến sĩ Công an cần phải có, kết hợp nhuần nhuyễn, thành thạo giữa “đức” và “tài", mang tính biện chứng không thể thiếu vắng và cũng không thể tách rời; trong đó lấy “đức” là gốc, là cơ sở; lấy “tài” là điều kiện để phát huy và có sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống với yếu tố thời đại; hàm chứa, hình thành, giữ gìn và khẳng định về tính đảng, tính giai cấp, tính nhân dân; góp phần quan trọng hình thành nên Nghệ thuật cách mạng, xuất phát điểm từ phong cách, bản lĩnh, văn hóa của người chiến sĩ CAND”, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh.

Cũng theo Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, trong suốt chiều dài lịch sử của CAND xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn coi trọng việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và coi đây như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, là chuẩn mực để giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho CBCS trong chiến đấu, công tác và sinh hoạt. Đây cũng là “vũ khí” sắc bén để đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; là giải pháp “then chốt” để nâng cao đạo đức cách mạng, nhằm quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND...”.

Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy để quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong CAND -0
Đông đảo đại biểu, nhà nghiên cứu khoa học tham gia thảo luận tại Hội thảo.

Cũng theo đồng chí Thứ trưởng, thời gian qua, trong CAND đã xuất hiện nhiều gương “Người tốt”, “việc tốt”, mưu trí, dũng cảm không quản hiểm nguy, sẵn sàng chiến đấu hy sinh thầm lặng, tận tâm, tận lực trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Chỉ tính  riêng từ năm 2016 đến năm 2021, lực lượng CAND đã có 70 đồng chí hy sinh, gần 1.500 đồng chí bị thương, hơn 300 đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong khi thi hành công vụ, phòng chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn và phòng chống dịch.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhận định: Dự báo về tình hình thế giới, khu vực và trong nước thời gian tới và trong những thời gian tiếp theo, thuận lợi, thời cơ vẫn đan xen với khó khăn, thách thức. Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực và bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra nay vẫn còn đang hiện hữu, thậm chí có mặt còn gay gắt hơn. An ninh truyền thống và An ninh phi truyền thống còn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng nước ta ngày càng tinh vi, đa dạng và xảo quyệt về âm mưu và phương thức.

Đồng chí Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng khi cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục coi trọng việc học tập, rèn luyện và làm theo Sáu điều Bác dạy thì sẽ có nhiều tập thể, cá nhân phấn đấu hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và cũng sẽ được được nhân dân tin yêu, ủng hộ và giúp đỡ, góp phần quan trọng để đi đến thành công việc xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại theo đúng tinh thần Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị mới ban hành.

N.Hoa
.
.