Bảo đảm tốt an ninh, quốc phòng, xây dựng tỉnh Hải Dương giàu mạnh

Thứ Tư, 08/05/2024, 19:04

Ngày 8/5, Đoàn công tác của Đảng uỷ Công an Trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) gắn với phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Hải Dương có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương...

Phấn đấu đến năm 2025, Hải Dương là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đã báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm ANTT của tỉnh Hải Dương năm 2023 và Quý I/2024. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn công tác quan tâm, giải quyết một số vấn đề như: lựa chọn Hải Dương làm điểm để thực hiện một trong các nhiệm vụ của Đề án 06; hỗ trợ giải quyết tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải; chỉ đạo nghiên cứu, có giải pháp hướng dẫn địa phương thực hiện quy định về quy hoạch, bố trí quỹ đất an ninh, phòng cháy chữa cháy phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Phấn đấu đến năm 2025, Hải Dương là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại -0
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã biểu dương những kết quả, thành tích tỉnh Hải Dương đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, triển khai các giải pháp quyết liệt, đồng bộ và đạt được nhiều thành tích nổi bật. Đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với nhiều chương trình hành động, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề cụ thể, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, ưu tiên, rất thiết thực. Tỉnh đã xác định 4 định hướng lớn, nhất là định hướng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để phấn đấu đưa Hải Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo mục tiêu, định hướng đã đề ra. Đây thực sự là chủ trương và hướng đi rất đúng, rất trúng.

Phấn đấu đến năm 2025, Hải Dương là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại -0
Các đại biểu dự buổi làm việc.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trong điều kiện kinh tế thế giới có nhiều biến động, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, song tỉnh Hải Dương đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội với những con số rất đáng mừng. Năm 2023, quy mô kinh tế của tỉnh Hải Dương đạt 184.123 tỷ đồng, đứng thứ 11 cả nước; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,16% (cao hơn trung bình cả nước); thu nhập bình quân đầu người đạt 94,1 triệu đồng, đứng thứ 16 cả nước; đứng thứ 7 vùng đồng bằng sông Hồng…

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục- đào tạo, y tế đều đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, nhiều di sản văn hoá, lịch sử và cách mạng được bảo tồn và phát huy, khẳng định những nét văn hoá đặc sắc và tự hào của vùng đất, con người xứ Đông, tạo nên sự hấp dẫn riêng đối với bạn bè trong nước và quốc tế, để lại ấn tượng tốt đẹp về vùng đất “địa linh nhân kiệt”.

Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tỉnh Hải Dương được giữ vững. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu (Quý I/2024 giảm 34,7% so với Quý I/2023). Giải quyết cơ bản, bài bản các vấn đề liên quan đến ma tuý. Công tác đấu tranh với tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ được quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo.

Phấn đấu đến năm 2025, Hải Dương là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại -0
Phấn đấu đến năm 2025, Hải Dương là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại -0
Phấn đấu đến năm 2025, Hải Dương là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại -2
Một số đại biểu trao đổi ý kiến tại buổi làm việc.

"Hải Dương là một trong những địa phương gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ gắn với công tác chuyển đổi số, nhất là 3 lĩnh vực (chính quyền số, kinh tế số và xã hội số) đã và đang có tác động tích cực, toàn diện đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế- xã hội. Tỉnh đã chủ động hợp nhất 3 Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 để đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"- Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Hải Dương cần nhận thức toàn diện hơn, sâu sắc hơn nữa về tình hình và bối cảnh chung; xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương để đề ra mục tiêu, yêu cầu, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đó, tạo bước chuyển biến mới mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đạt được các mục tiêu, định hướng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đã đề ra.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị tỉnh Hải Dương tiếp tục bám sát lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, nhất là triển khai thực hiện hiệu qủa Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII. Coi trọng việc liên kết vùng để tạo động lực phát triển, xây dựng Hải Dương phát triển nhanh, bền vững, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phấn đấu đến năm 2025, Hải Dương là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại -0
Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng trao tặng Bộ trưởng Tô Lâm chiếc bình gốm Chu Đậu.

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý tỉnh Hải Dương 3 vấn đề lớn trong công tác đảm bảo ANTT. Hải Dương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; trọng tâm là quán triệt những mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo mới về bảo vệ an ninh quốc gia… Thực hiện thắng lợi mục tiêu “Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong mọi tình huống”. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, cần chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm, kéo giảm tội phạm…, với mục tiêu xây dựng xã hội an ninh, an toàn vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đang phối hợp với Thành uỷ Hải Phòng phấn đấu xây dựng thành phố không có ma tuý; với Tỉnh uỷ Bắc Ninh xây dựng mô hình “Tỉnh an toàn về giao thông”… Trên cơ sở các mô hình trên, Công an tỉnh Hải Dương cần tham mưu với Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình về bảo đảm ANTT phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh.

Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT gắn với cải cách thủ tục hành chính và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; trước hết bảo đảm các nội dung, nhiệm vụ theo lộ trình đã đề ra. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tiến độ xây dựng các trụ sở Công an xã, thị trấn đã được bố trí kinh phí, phấn đấu đến năm 2025 đạt 100 % trụ sở Công an xã, thị trấn đã được xây dựng khang trang, sạch đẹp. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, để lực lượng này thật sự trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong bảo đảm ANTT tại cơ sở, phấn đấu xây dựng mỗi xã, phường, thị trấn trở thành một "pháo đài về ANTT"…

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng và mong rằng, với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, phát huy truyền thống của một vùng đất giàu đẹp, văn hiến, anh hùng, cùng với khát vọng phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương sẽ luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra; phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm và sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị Bộ Công an đối với công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng lực lượng Công an và bảo đảm an ninh-quốc phòng của tỉnh Hải Dương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tiếp thu các chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm, khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ đồng chí Bộ trưởng đã chỉ đạo, quyết tâm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Xuân Mai
.
.