Công bố khung hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

08:23 04/12/2021

Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) vừa công bố các khung hướng dẫn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DN SME) thuộc 26 lĩnh vực.

Theo đó, khung hướng dẫn chuyển đổi số cho mỗi lĩnh vực sẽ bao gồm 5 phần cơ bản, gồm thực trạng và xu hướng phát triển, khung hướng dẫn chuyển đổi số, bộ giải pháp chuyển đổi số, khuyến nghị những kỹ năng số cần đào tạo cho nhân sự, bộ tiêu chí đánh giá. Trong đó, khung hướng dẫn chuyển đổi số là phần quan trọng nhất.

Khung được chia làm 3 cấp độ cho 3 quy mô DN là siêu nhỏ, nhỏ, vừa, để các DN có thể thấy mình cần gì ở từng quy mô. Toàn bộ tài liệu sẽ được phát hành công khai và hoàn toàn miễn phí trên website www.dx4sme.vn.

Các DN SME có thể tải tài liệu để nghiên cứu và có thể trực tiếp đăng ký kết nối, yêu cầu tư vấn chuyên sâu trên website. Vinasa sẽ chịu trách nhiệm kết nối với các chuyên gia và DN phù hợp một cách nhanh chóng để hỗ trợ các DN chuyển đổi số.

H.T
.
.
.