Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho Đại hội công đoàn các cấp trong CAND

Thứ Sáu, 09/12/2022, 14:37

Ngày 9/12, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công an đã phối hợp với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chỉ đạo Ban Chấp hành công đoàn CAND tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp trong CAND, nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham dự của đại diện công đoàn Công an các đơn vị, địa phương.

Để quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về công tác đoàn, lớp tập huấn đã được lãnh đạo Ban tổ chức Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam truyền đạt các nội dung văn bản của Đảng và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về lãnh đạo, tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho Đại hội công đoàn các cấp trong CAND -0
Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị truyền đạt những nội dung có liên quan tới buổi tập huấn.

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị  đã truyền đạt tới lớp tập huấn nội dung các vản bản của Đảng ủy Công an Trung ương, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị về lãnh đạo, tổ chức đại hội Công đoàn các cấp trong CAND. Trung tá Công Thanh Thảo, Chủ tịch Công đoàn CAND cũng đã giải đáp những thắc mắc, các vấn đề còn chưa rõ liên quan tới công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp trong CAND.

Trước đó, ngày 26/7/2022, Đảng ủy Công an Trung ương đã ra Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp trong CAND, nhiệm kỳ 2022-2028. Đảng ủy Công an Trung ương yêu cầu các cấp ủy trong CAND tập trung chỉ đạo tốt 7 nhiệm vụ.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho Đại hội công đoàn các cấp trong CAND -0
Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp trong CAND.

Chỉ thị nhấn mạnh tới việc tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong tình hình mới; Nghị quyết 18-NQ/ĐUCA, ngày 25/11/2014 của Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động và tổ chức Công đoàn trong CAND thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Cấp ủy, lãnh đạo những đơn vị có tổ chức công đoàn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành chuẩn bị tốt nội dung đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028…

Khắc Lịch
.
.