Thi tốt nghiệp THPT: Sau năm 2030 mới thi trên máy tính

Thứ Tư, 20/09/2023, 10:59

Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 sẽ tổ chức thi theo môn, gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ; trong đó một số môn bắt buộc và một số môn lựa chọn.

Sáng 20/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ kỳ thi năm 2024. 

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được giữ ổn định như giai đoạn 2020- 2023 về hình thức tổ chức, mô hình kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ vẫn giữ ổn định trong năm 2024. Tuy nhiên, kỳ thi năm 2024 sẽ có một vài điều chỉnh về mặt kỹ thuật để khắc phục các hạn chế bất cập của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Từ năm 2025, duy trì thi tốt nghiệp THPT trên giấy và tổ chức thi theo môn -0
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ cơ bản giữ ổn định như năm 2023.

Về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT  từ năm 2025, Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức theo môn thi theo môn gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ; trong đó có một số môn bắt buộc và một số môn lựa chọn.

Nội dung thi Bám sát mục tiêu của Chương trình GDPT 2018, chủ yếu là chương trình lớp 12. Đề thi theo hướng tăng cường đánh giá năng lực, phù hợp với quy định và lộ trình triển khai Chương trình GDPT 2018.

Hình thức thi Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Ngân hàng câu hỏi thi và đề thi cho tất cả các môn được xây dựng theo định hướng chú trọng đánh giá năng lực.

 Thời gian tổ chức thi Bộ GDĐT quy định khung thời gian tổ chức thi theo lịch thi chung, phù hợp với kế hoạch thời gian năm học để bảo đảm thống nhất trong cả nước. Phương thức xét công nhận tốt nghiệp kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp.

Phương thức tổ chức thi và lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2025 - 2030: Giữ ổn định phương thức thi trên giấy; đồng thời tăng cường ứng dụng hiệu quả CNTT, từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện (có thể kết hợp giữa thị trên giấy và thị trên máy tính).

Giai đoạn sau 2030: Phấn đấu để đến khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện để tổ chức thi trên máy tính sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm.

Về phân cấp, phân quyền tổ chức thi: Bộ GD&ĐT chỉ đạo chung, ban hành quy chế và hướng dẫn tổ chức kỳ thi; xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và ra đề thi cung cấp cho các địa phương tổ chức thi; quy định lịch thi chung; thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT. Các địa phương chỉ đạo, tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT; thanh tra, kiểm tra, giám sát tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT tại địa phương theo lịch thi chung của Bộ GD&ĐT.

Huyền Thanh
.
.
.