Chưa chốt số lượng môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Thứ Tư, 13/09/2023, 16:59

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu nghiên cứu, giải trình rõ căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, những điểm mới và khó khăn trong triển khai để xem xét, lựa chọn số môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.

Bộ GD&ĐT vừa thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tại cuộc họp về dự thảo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.

Theo đó, Bộ trưởng đã giao Cục Quản lý chất lượng chủ trì hoàn thiện dự thảo. Đồng thời, Bộ trưởng giao Cục tiếp tục xin ý kiến bằng văn bản 63 Sở GD&ĐT để có thêm căn cứ hoàn thiện dự thảo phương án trình lãnh đạo Bộ để trình Thường trực Chính phủ xem xét, cho phép công bố phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trong tháng 9/2023.

Sẽ giữ nguyên mục đích, ý nghĩa của kỳ thi tốt nghiệp THPT như đã nêu trong Dự thảo phương án đã công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến xã hội. Thực hiện tốt sự phân cấp, trách nhiệm trong tổ chức thi; nghiên cứu để tổ chức kỳ thi hằng năm vào thời điểm sớm hơn hiện nay.

Hoàn thành phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trong tháng 9 -0
Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 sẽ bao gồm các môn bắt buộc và tự chọn.

Tổ chức thi theo môn, gồm các môn học bắt buộc và các môn học lựa chọn trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ, Tin học. Trong đó, nghiên cứu, giải trình rõ căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, những điểm mới và những khó khăn vướng mắc chủ yếu trong triển khai thực hiện để xem xét, lựa chọn số môn thi của phương án thi.

Về hình thức thi: Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.

Về nội dung thi: Bám sát yêu cầu cần đạt về năng lực và kiến thức chủ yếu của lớp 12 trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Có lộ trình phù hợp để tăng nội dung đánh giá năng lực mỗi năm phù hợp với thời gian học tập theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của học sinh.

Như vậy, phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, Bộ GD&ĐT chưa chốt phương án cuối cùng để trình Chính phủ nên các thông tin đăng tải trên mạng xã hội trong ngày 13/9 như "Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dự kiến có 4 môn bắt buộc và 6 môn lựa chọn" là không chính xác.

H. Thanh
.
.
.