Sẽ rà soát những định kiến về giới trong chương trình, sách giáo khoa mới

07:57 27/01/2016
Ngày 26-1, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo tham vấn các chuyên gia cho dự thảo tài liệu lồng ghép giới vào chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tại hội thảo, các đại biểu đều nhấn mạnh bình đẳng giới đang là vấn đề toàn cầu, có tác động sâu xa không chỉ trong giáo dục, mà cả trong đời sống, văn hóa, xã hội. Thực tiễn cho thấy, trong giáo dục không có quan điểm nào nói về phân biệt giới và luôn tôn trọng bình đẳng giới.

Tuy nhiên, ở đâu đó, trong một vài tình huống nào đó vẫn có những tình huống, hình ảnh phân biệt hoặc bất bình đẳng. Do đó, tập trung rà soát lại những định kiến về giới trong chương trình, sách giáo khoa là vô cùng cần thiết. Trong đó, việc xây dựng một tài liệu về lồng ghép giới vào chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cho chương trình mới là bước đi tích cực, cần nhanh chóng được triển khai.

H.T.