Hơn 20.000 sinh viên nước ngoài đang học tập tại Việt Nam

15:38 12/06/2016
Hiện có hơn 130.000 sinh viên Việt Nam đang du học nước ngoài và có khoảng 20.000 sinh viên nước ngoài hiện đang học tập tại Việt Nam.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam hiện có gần 500 cơ sở giáo dục đại học, bao gồm các trường đại học và cao đẳng với hơn 2 triệu sinh viên. Hơn 130.000 sinh viên Việt Nam đang du học nước ngoài và có khoảng 20.000 sinh viên nước ngoài hiện đang học tập tại Việt Nam.

Nhiều trường đại học Việt Nam có các khóa học bằng tiếng Anh cũng như hợp tác với các trường đại học nước ngoài trong các chương trình liên kết đào tạo; hiện tại, đang có hơn 400 chương trình liên kết đào tạo như vậy được thực hiện tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang gấp rút xây dựng Khung trình độ quốc gia dựa trên khung tham chiếu trình độ Asean nhằm thúc đẩy sự dịch chuyển sinh viên và lao động trong cộng đồng kinh tế Asean.

H.Thanh