Tránh đưa ra các phương thức tuyển sinh phức tạp, gây khó khăn cho thí sinh

Thứ Sáu, 23/09/2022, 16:02

Đó là một trong những yêu cầu đáng chú ý trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 với giáo dục đại học do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn vừa ký ban hành ngày 23/9.

Liên quan đến công tác tuyển sinh đại học, một vấn đề khá nóng được dư luận xã hội quan tâm, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học đặc biệt lưu ý hoàn thiện các phương thức tuyển sinh năm 2023 theo hướng đơn giản hóa, thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh hiện hành; tránh đưa ra những phương thức tuyển sinh phức tạp, gây khó khăn cho thí sinh.

 Xây dựng và công bố kịp thời định hướng, phương hướng cho công tác tuyển sinh cho năm 2025 trở đi, khi có thí sinh bắt đầu tốt nghiệp Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Các phương thức tuyển sinh từ năm 2025 cần phù hợp với yêu cầu, nội dung, cấu trúc của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

 Tránh đưa ra các phương thức tuyển sinh phức tạp, gây khó khăn cho thí sinh -0
Từ năm 2025, phương thức tuyển sinh đại học cần phù hợp với yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Riêng đối với các cơ sở đào tạo có ngành đào tạo giáo viên, cần chủ động làm việc với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ, quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS; Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm; Gắn kết chặt chẽ giữa năng lực đào tạo, bồi dưỡng với yêu cầu về số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nhằm tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo và đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

H.Thanh
.
.
.