Người thuê nhà dưới 20m2 có thể không được đăng ký thường trú ở Hà Nội

Thứ Tư, 23/11/2022, 09:13

HĐND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn TP.

Với nhóm nhà ở có nguồn gốc sở hữu nhà nước do các cơ quan, đơn vị bố trí, cho thuê trước đây hoặc có hợp đồng thuê nhà ở cũ do Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội là chủ sở hữu thì hạn mức diện tích bình quân tối thiểu là 8m2.

Người thuê nhà dưới 20m2 có thể không được đăng ký thường trú ở Hà Nội -0
Ảnh minh họa.

Đối với nhóm nhà ở còn lại, diện tích bình quân tối thiểu là 20m2 thì công dân đi thuê, mượn, ở nhờ mới được giải quyết đăng ký thường trú. HĐND TP Hà Nội cho biết, diện tích nhà ở tối thiểu như trên là diện tích được tính theo mét vuông sàn nhà cho một người thuê, mượn, ở nhờ.

 CL
.
.
.