Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai Đề án 06/CP tại Hà Giang

Thứ Sáu, 05/07/2024, 17:00

Ngày 4/4, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị giao ban Đề án 06 nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý I năm 2024 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh đến các huyện, thành phố.

Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai Đề án 06/CP tại Hà Giang -0
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì hội nghị.

Trong Quý I năm 2024, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương, nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh Hà Giang đã đạt được những kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, có thể kể đến như: Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến được nâng cao, đạt 88,8% (tăng 16,5% so với năm 2023 và vượt chỉ tiêu giao 18,8%). Đối với 25 Dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 đạt tỷ lệ 95% (tăng 18% so với năm 2023 và vượt chỉ tiêu giao 25%). Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia đúng hạn trong quý I đạt 95,7% (tăng 5% so với năm 2023). Tỷ lệ thủ tục hành chính có giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 83,7% (tăng 19% so với năm 2023, vượt chỉ tiêu được giao 38,7%). 

Duy trì thường xuyên công tác cấp Căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tính đến ngày 10/3/2024 toàn tỉnh đạt tỷ lệ kích hoạt 66,7%. Nhiều ứng dụng của Đề án 06 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai thực hiện đem lại hiệu quả cao, như: Sử dụng thẻ Căn cước công dân tham gia khám chữa bệnh thay thế thẻ Bảo hiểm y tế đạt  tỷ lệ 92,7% (tăng 11% so với năm 2023, vượt chỉ tiêu được giao 22,7%).

Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai Đề án 06/CP tại Hà Giang -0
Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử kết nối liên thông với 17/17 bệnh viện, với 903.221 hồ sơ cá nhân, 165.679 hồ sơ hộ gia đình; cập nhật lên phần mềm 1.804.228 lượt khám chữa bệnh; đã triển khai tích hợp lên ứng dụng VNeID 11.981 dữ liệu. Triển khai cho vay tín chấp hộ ngèo, người có công ứng dụng dữ liệu dân cư để xác minh và làm sạch thông tin người vay qua Ngân hàng Chính sách đạt 2.527 tỷ đồng/57.396 hộ khách hàng vay.

Đã triển khai 17/33 mô hình Đề án 06 trong đó có nhiều mô hình triển khai đúng thời gian, lộ trình đề ra và có kết quả tiêu biểu như mô hình triển khai 53 dịch vụ công theo Đề án 06; mô hình khám chữa bệnh sử dụng thiết bị quét QR gắn chip; mô hình cho vay tín chấp đối tượng hộ nghèo, người có công; mô hình áp dụng xác thực thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử và sinh trắc học người thi; mô hình số 19 về đào tạo tập huấn Đề án 06 từ xa. 

Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai Đề án 06/CP tại Hà Giang -0
Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Theo công bố Báo cáo mới nhất về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2023 (Chỉ số PAPI) của tỉnh Hà Giang được xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố, tăng 29 bậc so với năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định để đạt được những kết quả nêu trên là sự nỗ lực, đoàn kết chung tay, quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị của tỉnh và sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của nhân dân trên địa bàn. Với những kết quả đó đã tạo nền tảng và tiền đề cho công tác triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 trong năm 2024 và các giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt là những kết quả của Đề án 06 đã mang lại những giá trị quan trọng cho công tác Chuyển đổi số của tỉnh Hà Giang, như: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phát triển công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, vẫn còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ kết quả đạt được chưa cao, còn tồn tại những hạn chế, như: Chỉ số công khai minh bạch và số lượng thủ tục hành chính cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia của tỉnh còn thấp, giảm so với năm 2023; một số mô hình chậm tiến độ, chưa có kết quả triển khai cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Tổ công tác tập trung tham gia ý kiến đi sâu vào trọng tâm, trọng điểm, giải quyết các khó khăn, vướng mắc; kiểm điểm, đánh giá lại toàn diện về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trong Quý I năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đánh giá làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06 và đề xuất các giải pháp, phương pháp tháo gỡ bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh việc triển khai Đề án 06 của tỉnh đến nay mới chỉ là bước đầu, vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhiệm vụ trong thời gian tới sẽ ngày càng khó khăn và nhiều thách thức hơn, nhưng nếu chúng ta cùng nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để vượt qua sẽ là cơ hội rất lớn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch trực tuyến khác.

Để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06 trong giai đoạn tiếp theo, bảo đảm tiến độ và đạt hiệu quả, thiết thực. Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã cần quyết tâm chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06. Ngay sau hội nghị này, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá, làm rõ nguyên nhân, lý do và có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo lộ trình. Thường xuyên nắm chắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đề án 06 của cơ quan, đơn vị mình, đặc biệt là những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn hạn chế, yếu kém, chậm tiến độ để kịp thời chỉ đạo thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” cho cấp cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo nâng cao chỉ số công khai, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính của tỉnh và tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ tiêu Chính phủ giao, nhất là những sở, ngành, địa phương còn hạn chế, yếu kém; tiếp tục chỉ đạo duy trì thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu đề ra.

Đối với các mô hình Đề án 06 đang triển khai chưa có kết quả, yêu cầu các sở, ngành được giao chủ trì, phối hợp chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đảm bảo đúng lộ trình. Giao Công an tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò Cơ quan Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh, chủ động tham mưu UBND tỉnh, Tổ công tác chỉ đạo cụ thể các nhiệm vụ của Đề án 06 theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra; làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các sở, ngành, địa phương; duy trì báo cáo thống kê các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn hạn chế, chậm tiến độ để thông báo cho các đơn vị, địa phương khắc phục; thường xuyên báo cáo UBND tỉnh các vấn đề khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, khắc phục.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tất cả các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ với sự quyết tâm, quyết liệt cao nhất, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì chỉ tiêu, nhiệm vụ nào thì chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của chỉ tiêu, nhiệm vụ đó. 

PV
.
.
.