83,69% số người gây bạo lực gia đình là nam giới

13:07 28/05/2017

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gần 80% số vụ ly hôn hằng năm có nguyên nhân từ bạo lực gia đình và nam giới chiếm 83,69% số người gây bạo lực gia đình. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bạo lực gia đình là tác nhân chính làm suy thoái các giá trị tốt đẹp trong gia đình. Bạo lực gia đình đã và đang đẩy gia đình vào nguy cơ khủng hoảng. Gần 80% số vụ ly hôn hằng năm có nguyên nhân từ bạo lực gia đình. 

Trẻ em trong gia đình có bạo lực gia đình, khả năng học tập bị suy giảm nghiêm trọng và một bộ phận các em có xu hướng sử dụng bạo lực khi giải quyết mâu thuẫn, xung đột với bạn bè. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực học đường gia tăng trong thời gian qua. 

Những bữa cơm gia đình đầm ấm là chất xúc tác gắn kết gia đình

Tổng hợp số liệu về bạo lực gia đình của các địa phương từ năm 2012 đến năm 2016, trên cả nước có 127.258 vụ, trong đó, nam giới chiếm 83,69% số người gây bạo lực gia đình.

Từ 1-6 đến 30-6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình chủ đề “Gia đình - nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”. 

Gắn kết các thành viên trong gia đình góp phần ngăn ngừa bạo lực

 Song song với các hoạt động biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ còn phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình trên toàn quốc. Rất nhiều hoạt động thiết thực khác cũng sẽ được tổ chức: Biểu dương mô hình phòng, chống bạo lực gia đình hiệu quả, tọa đàm “Gia đình – nguồn lực, trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”, tuyên truyền phim ngắn về kỹ năng ứng phó với bạo lực gia đình, phát động “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, thi ảnh chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”… 

N.Hoa