Tập huấn nâng cao kỹ năng cho người có uy tín dân tộc thiểu số

09:10 13/11/2019
Sáng 12-11, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn và trao đổi kinh nghiệm công tác vận động quần chúng cho người có uy tín trong dân tộc thiểu số.


Qua hội nghị này giúp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kỹ năng, kiến thức để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương. 

Từ đó tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân địa phương, củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng và chính quyền. 

Nêu gương sáng tiêu biểu trong công tác vận động, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số tích cực phát triển sản xuất nhằm xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương, tham gia xây dựng, duy trì hoạt động của 159 tổ tự quản, 59 tổ hòa giải, 159 tổ an ninh nhân dân, 159 mô hình "xóm, khu dân cư an toàn về ANTT", 7 mô hình giáp ranh; tham gia tuyên truyền, vận động  anh em họ hàng và bà con nhân dân tự nguyện, tự giác giao nộp 233 khẩu súng các loại. 

Tham gia cùng gia đình đoàn thể giám sát, giúp đỡ, cảm hóa những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, điển hình là mô hình "Hội Người cao tuổi giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng" tại xã Tử Nê.

Nguyễn Hùng