Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS, đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu, đồng chí Lò Thị Vương, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lai Châu, Trưởng đoàn cho biết, tỉnh Lai Châu có 20 dân tộc sinh sống, trong đó có 19 thành phần là người dân tộc thiểu số, chiếm trên 86%. 

Các đại biểu người có uy tín trong DTTS đã gương mẫu đi đầu trong sản xuất kinh doanh, các phong trào bảo vệ an ninh trật tự, tích cực đấu tranh chống luận điệu tuyên truyền, hoạt động truyền đạo trái pháp luật. 

Giải quyết tình hình di cư tự do; đấu tranh phòng ngừa tệ nạn ma túy; tham gia giải quyết nhiều vụ mâu thuẫn phức tạp… góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Trung tướng Bùi Mậu Quân phát biểu tại buổi tiếp

Phát biểu tại buổi tiếp, Trung tướng Bùi Mậu Quân chuyển lời thăm hỏi của Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tới Đoàn đại biểu người có uy tín trong DTTS tỉnh Lai Châu; đồng thời chúc mừng thành tích của người có uy tín tiêu biểu trong tỉnh Lai Châu trong thời gian qua.

Trung tướng Bùi Mậu Quân và các đại biểu tại buổi tiếp

Trung tướng Bùi Mậu Quân bày tỏ tin tưởng, phát huy các thành tích đã đạt được, các đại biểu, người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lai Châu, thời gian tới sẽ tiếp tục vận động đồng bào giữ vững đoàn kết giữa các dân tộc; đoàn kết trong cộng đồng, làng bản, dòng họ; tiếp tục vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nêu cao tinh thần cảnh giác với mọi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của địch và phần tử xấu, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời tiếp tục giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung tướng Bùi Mậu Quân mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ, chia sẻ phối hợp của đồng bào DTTS tỉnh Lai Châu; mong rằng chuyến đi tham quan, học tập kinh nghiệm của Đoàn an toàn, đạt kết quả tốt đẹp.

Minh Hiền