Quảng Nam tăng cường kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trên các tuyến biên giới

09:07 25/04/2021
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện Nam Giang, Tây Giang tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh trên các tuyến biên giới; tăng cường hoạt động rà soát, phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép, nhất là ở các huyện biên giới...

Sáng 25/4, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”;

Bộ đội Biên phòng Quảng Nam tăng cường công tác kiểm soát xuất nhập cảnh ở khu vực biên giới huyện Nam Giang để phòng chống dịch. Ảnh: TL

Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe...; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện Nam Giang, Tây Giang tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh trên các tuyến biên giới; tăng cường hoạt động rà soát, phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép, nhất là ở các huyện biên giới.

Các Sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý chặt chẽ việc nhập cảnh, cách ly, theo dõi y tế sau cách ly; chuẩn bị các yếu tố cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận đối tượng nhập cảnh phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 trên tinh thần phát triển nhưng phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; quản lý, giám sát chặt chẽ các cơ sở cách ly tập trung người nhập cảnh, phòng ngừa lây chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
Ngọc Thi