Đà Nẵng kiểm tra việc xả thải của các nhà hàng, cơ sở lưu trú ven biển

07:32 20/06/2019
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng về kiểm tra chuyên đề tình hình thực thi pháp luật đấu nối, thoát nước và xử lý nước của các cơ sở, hộ kinh doanh khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng tổ chức kiểm tra, rà soát tại cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn ở khu vực trên. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm về môi trường.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã kiểm tra 61 cơ sở lưu trú, 58 nhà hàng, khách sạn ở quận Sơn Trà, 34 nhà hàng, khách sạn ở quận Ngũ Hành Sơn. 

Qua công tác kiểm tra cho thấy, một số đơn vị còn tồn tại, vi phạm về môi trường, chủ yếu là các hành vi như: Không vận hành hệ thống xử lý nước thải, xây dựng hệ thống xử lý nước thải có công suất thực tế thấp hơn công suất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt; có công nghệ xử lý nước thải khác so với hồ sơ môi trường đã được phê duyệt. 

Ngoài ra, một số đơn vị đã đi vào hoạt động nhưng chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải; tự ý bổ sung hạng mục so với hồ sơ môi trường đã được phê duyệt; tăng quy mô so với hồ sơ môi trường đã được phê duyệt; xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép…

Qua kiểm tra cũng cho thấy, phần lớn các cơ sở không tiếp cận được điểm đấu nối thoát nước, không có hố ga bên ngoài tường rào của cơ sở, không có đồng hồ đo lưu lượng nước thải. 

Bên cạnh đó, một số cơ sở có lưu lượng nước thải lớn, nhưng chưa thực hiện ghi chép nhật ký vận hành đúng quy định; có kê khai có hố ga tách mỡ và định kỳ vớt mỡ nhưng kiểm tra thực tế không đảm bảo. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử lý hành chính đối với các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà hàng vi phạm về môi trường.

Thời gian tới, thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận Ngũ Hành Sơn, UBND quận Sơn Trà tiếp tục có kế hoạch điều tra, kiểm tra theo chỉ đạo và báo cáo kết quả về UBND thành phố. Đến tháng 6-2020, hai quận Hải Châu, Thanh Khê hoàn thành việc điều tra, kiểm tra theo chỉ đạo củaUBND thành phố Đà Nẵng. Thành phố cũng tiếp tục chỉ đạo UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, kiên quyết tạm dừng hoạt động kinh doanh không đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, tháo dỡ công trình xây dựng, kinh doanh không phép, sai phép theo đúng quy định.

Võ Văn Dũng