Doanh nghiệp Việt Nam cần sẵn sàng cho những thay đổi trong chính sách thuế

14:33 09/12/2019

Các chuyên gia của EY Consulting Vietnam đã đưa ra 4 khuyến nghị quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao hoạt động quản lý tuân thủ thuế, sẵn sàng trước những thay đổi trong chính sách thuế và tránh các rủi ro không tuân thủ tiềm tàng.Tại hội thảo Thuế và Pháp luật 2019 tổ chức bởi Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting Vietnam), các chuyên gia đều nhấn mạnh, Luật Quản lý thuế mới năm 2019, các đề xuất gần đây về áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) tại Việt Nam, cũng như các nghị định trước đó về hóa đơn điện tử hay về giá giao dịch liên kết, đều cùng chung một mục tiêu nâng chính sách thuế Việt Nam lên tầm các tiêu chuẩn quốc tế, mang lại hiệu quả cao hơn cho cả cơ quan chức năng và người nộp thuế trong công tác quản lý thuế, hành thu, và giải quyết các tranh chấp về thuế.

Các chính sách này không chỉ giới thiệu phương thức xử lý thuế đối với nội dung mới như giao dịch thương mại điện tử, thanh kiểm tra lại, hay việc xử phạt vi phạm hành chính, mà còn đề xuất các phương thức mới trong việc quản lý tuân thủ pháp luật thuế và thanh tra thuế.
Hội thảo Thuế và Pháp luật 2019 diễn ra vào đầu tháng 12.

Vì vậy, ngoài việc tập trung vào cách xử lý thuế phù hợp, các doanh nghiệp còn cần chú trọng việc quản lý phù hợp các tài liệu hỗ trợ, chứng minh cho các giao dịch ngày càng mang tính “điện tử”, “số hóa”, và không chỉ dừng lại ở việc phối hợp giữa các phòng ban chức năng trong nội bộ công ty mà cần có sự kết nối giữa công ty con và công ty mẹ hoặc trụ sở chính ở nước ngoài.

Những thay đổi liên tục về công nghệ dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình hình kinh doanh, mà còn tạo áp lực lên yêu cầu số hóa hoạt động báo cáo thuế của doanh nghiệp, trong bối cảnh các cơ quan quản lý cũng đang tăng cường ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và thanh, kiểm tra thuế. 

Theo đó, doanh nghiệp cần rà soát nội bộ, tái cơ cấu các quy trình cung cấp thông tin dữ liệu để đảm bảo hệ thống của doanh nghiệp có khả năng “giao tiếp” với các hệ thống quản lý thuế đã được số hóa của cơ quan thuế.

Riêng các chuyên gia của EY Consulting Vietnam thì đưa ra 4 khuyến nghị quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao hoạt động quản lý tuân thủ thuế, sẵn sàng trước những thay đổi trong chính sách thuế và tránh các rủi ro không tuân thủ tiềm tàng. 

Các doanh nghiệp trước hết cần hiểu rõ các loại hình và quy trình thanh, kiểm tra thuế, thời hạn, và các yêu cầu cụ thể của từng loại hình thanh, kiểm tra thuế. Thứ hai, có phương thức quản lý dữ liệu đầy đủ, chính xác, chặt chẽ, ngăn ngừa việc mất dữ liệu trong các tình huống thay đổi nhân sự, thay đổi văn phòng, hay tấn công mạng, v.v., và sẵn sàng trích xuất dữ liệu khi có các cuộc thanh, kiểm tra thuế.

Thêm vào đó, doanh nghiệp cần có kế hoạch quản trị rủi ro thuế bài bản, và thực thi các thông lệ quản trị rủi ro tốt nhất do các chuyên gia khuyến nghị, như đầu tư nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên, tiến hành rà soát nội bộ thường xuyên, sửa chữa các sai sót nếu có, và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước các cuộc thanh, kiểm tra. Và cuối cùng là có các lựa chọn phù hợp khi giải quyết các tranh cãi về thuếđể vừa giúp đảm bảo tính tuân thủ, vừa giảm thiểu các thiệt hại do các tranh cãi này gây ra.


H.Chi