808 dòng sữa kê khai giá

09:04 01/04/2016
Thông tin từ Bộ tài chính cho biết: Tính từ ngày 1-6-2014 đến 21-3-2016, Bộ Tài chính và Sở Tài chính các địa phương đã công bố giá tối đa, giá đăng ký, kê khai của 808 dòng sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.


Trong đó, có 202 dòng sản phẩm sữa mới được công bố trên cơ sở rà soát hồ sơ xác định giá tối đa, đăng ký giá và kê khai giá của các doanh nghiệp và 606 dòng sản phẩm sữa đã lưu thông trước khi công bố thực hiện bình ổn giá, mức giá bán lẻ của các dòng sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đã giảm từ 0,1% - 34%. 

Mặt bằng giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đã được giảm và thiết lập ổn định trong một thời gian dài.

H.A.