Trang trại bò sữa Vinamilk Hà Tĩnh nhập giống bò sữa cao sản từ Mỹ với ưu điểm vượt trội về chất lượng sữa cũng như cho sản lượng cao hơn đến 20%. Với hệ thống trang trại qui mô và qui trình chăm sóc khép kín, trang trại bò sữa Vinamilk Hà Tĩnh cũng được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn quốc tế Global Gap.

Trang trại Hà Tĩnh áp dụng công nghệ hàng đầu thế giới trong chăn nuôi bò sữa. 

Cuối năm 2016, theo kế hoạch, dự kiến Vinamilk sẽ tiếp tục xây dựng hoàn thiện để đưa vào hoạt động thêm 2 trang trại: Thống Nhất (Thanh Hóa) và Tây Ninh với quy mô từ 8.000 - 16.000 con bò sữa, nâng tổng trang trại của Vinamilk lên 9 trang trại.

K. Vy