Thanh tra toàn diện dự án trang trại xanh có khai thác đất sét ở Quảng Nam

Thứ Bảy, 06/07/2024, 08:29

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, môi trường, xây dựng, khai thác khoáng sản,... đối với Công ty TNHH MTH Thương mại và Dịch vụ trong việc triển khai thực hiện dự án trang trại xanh kết hợp du lịch sinh thái (DLST) tại 2 xã Duy Hòa, Duy Phú, huyện Duy Xuyên và xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 4/7, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, môi trường, xây dựng, khai thác khoáng sản,... đối với Công ty TNHH MTH Thương mại và Dịch vụ trong việc triển khai thực hiện dự án trang trại xanh kết hợp du lịch sinh thái (DLST) tại 2 xã Duy Hòa, Duy Phú, huyện Duy Xuyên và xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu khẩn trương báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Thanh tra toàn diện dự án trang trại xanh có khai thác đất sét ở Quảng Nam -0
Một khu vực lấy đất nham nhở trong dự án trang trại xanh kết hợp du lịch sinh thái tại xã Duy Hòa và Duy Phú, huyện Duy Xuyên.

Đây là dự án mà Báo CAND phản ánh trên số báo ra ngày 15/6/2024 với tựa đề “Vẽ” dự án trang trại xanh kết hợp DLST để lấy đất sét?”. Dự án này do Công ty TNHH MTH Thương mại và Dịch vụ làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) tại Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 14/7/2015. Đến ngày 29/5/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND cho phép Công ty TNHH MTH Thương mại và Dịch vụ khai thác khoáng sản đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường phát sinh trong quá trình thi công dự án bằng phương pháp khai thác lộ thiên.

Tiếp đó, ngày 10/9/2021, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức buổi làm việc với Công ty TNHH MTH Thương mại và Dịch vụ về kiểm tra tiến độ thực hiện dự án trang trại xanh kết hợp DLST tại xã Duy Hòa và Duy Phú. Kết luận buổi làm việc, UBND huyện Duy Xuyên thống nhất cho phép kéo dài tiến độ triển khai dự án 12 tháng kể từ ngày 10/9/2021. Đến ngày 10/9/2022, nếu chủ dự án không hoàn thành các hạng mục theo như dự án đã được phê duyệt, ƯBND huyện lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi dự án theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn chưa hoàn thành, đi vào hoạt động nhưng vẫn chưa bị thu hồi.

Điều ngạc nhiên hơn là vào ngày 24/1/2024, Công ty TNHH MTH Thương mại và Dịch vụ còn có đơn gửi UBND tỉnh Quảng Nam, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Duy Xuyên đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình.

Sau khi Báo CAND đăng tải bài viết này, ngày 19/6/2024, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan báo cáo; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định (nếu có).

Ngọc Thi
.
.
.