Sóc Trăng tạm dừng tăng giá xử lý nước thải

19:28 09/09/2021

Cho rằng việc tăng giá xử lý nước thải khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp là không phù hợp nên Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu tạm dừng. 

Ngày 9/9, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Sở Tài chính và Ban Quản lý (BQL) các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Sóc Trăng tạm dừng áp dụng quyết định ban hành giá dịch vụ thoát nước thải tạm thời trong KCN An Nghiệp.

Quyết định này do Sở Tài chính ban hành, mức giá được áp dụng 6 tháng, từ ngày 1/8 là 12.005 đồng/m3 đối với nước thải có hàm lượng COD từ 2.000-2.300mg/l. So với quyết định 292 ngày 30/12/2014 (áp dụng từ 1/1/2015), giá xử lý nước thải do Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng quy định tăng 3.025 đồng/m3.

Sóc Trăng dừng quyết định tăng giá xử lý nước thải -1
Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu tạm dừng việc tăng giá xử lý nước thải trong KCN An Nghiệp. 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - Trần Văn Lâu, trước khi có dịch COVID-19, các cơ quan chức năng đã họp để xem xét các kiến nghị tăng giá xử lý nước thải. Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu đơn vị chức năng thuê tư vấn độc lập để đánh giá việc tăng giá nước nhằm đảm bảo khách quan. 

“Việc ban hành quyết định tăng giá xử lý nước thải vào lúc này là không đúng vì đang xảy ra dịch bệnh COVID-19. Giá này có thể điều chỉnh lại, tăng nhưng lũy kế”, ông Trần Văn Lâu nói.

Như Báo CAND đã phản ánh, ngày 6/9, nhiều doanh nghiệp (DN) chế biến thủy sản xuất khẩu tại KCN An Nghiệp (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) rất bức xúc khi Sở Tài chính tỉnh này ban hành quyết định tăng giá xử lý nước thải, gây khó cho DN vốn đã khốn đốn trong đại dịch COVID-19 thời gian qua.

Văn Đức - C.Xuân