Hội An cho phép xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới không đúng thẩm quyền

Thứ Hai, 29/01/2024, 14:32

Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Hội An tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu UBND TP Hội An ban hành Công văn số 1544/UBND ngày 10/6/2022 về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới tại Hội An không đúng thẩm quyền theo quy định.

Ngày 29/1, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư, xây dựng TTĐK xe cơ giới tại TP Hội An.

Liên quan đến việc xây dựng TTĐK xe cơ giới này, ngày 18/12/2022, Báo CAND đã có bài viết “Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hội An được xây dựng không đúng quy định?”.

Sau thời gian tiến hành thanh tra, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận, việc UBND TP Hội An ban hành Công văn số 1544/UBND ngày 10/6/2022 về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng TTĐK xe cơ giới tại Hội An là không đúng thẩm quyền theo quy định.

Hội An thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới không đúng thẩm quyền -0
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại TP Hội An. Ảnh: TL

Theo Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh số 01/2022/HĐHTĐT-KD ngày 6/5/2022 và Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ ngày 19/10/2022 được ký kết với Công ty CP Kiểm định an toàn HDN Hội An, Công ty CP xây dựng giao thông Quảng Nam đóng góp bằng toàn bộ tài sản đã đầu tư trên đất từ trước, trong đó có Nhà xưởng TTĐK xe cơ giới vừa mới được xây dựng sau khi được cấp Giấy phép xây dựng số 1100/GPXD ngày 19/10/2022 về xây dựng TTĐK xe cơ giới; tất cả các tài sản trên đất này chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xác lập quyền sở hữu tài sản cho Công ty CP xây dựng giao thông Quảng Nam.

Do đó, việc Công ty CP xây dựng giao thông Quảng Nam đóng góp bằng tài sản đã đầu tư trên diện tích đất 3.230m2 để hợp tác kinh doanh TTĐK xe cơ giới là không đúng theo quy định tại Điều 175 của Luật Đất đai 2013.

Công ty CP xây dựng giao thông Quảng Nam hợp tác đầu tư với Công ty CP Kiểm định an toàn HDN Hội An đầu tư xây dựng TTĐK xe cơ giới trên diện tích đất Nhà nước cho thuê để xây dựng kho bảo quản và chứa vật tư, thiết bị là không phù hợp với mục đích cho thuê đất theo Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 14/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng chỉ rõ, Phòng Quản lý đô thị Hội An đã cấp Giấy phép xây dựng số 1100/GPXD ngày 19/10/2022 còn tồn tại một số sai sót như ban hành mẫu giấy phép xây dựng không đúng theo quy định tại Mẫu số 08 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dụng về quản lý dự án đầu tư xây dựng; cấp giấy phép xây dựng cho Công ty CP Kiểm định an toàn HDN Hội An là không đúng theo quy định tại Điều 3 Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định về các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

Do đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc Công ty CP xây dựng giao thông Quảng Nam thực hiện quyền góp vốn bằng các tài sản gắn liền với đất thuê nhưng tài sản chưa được xác lập quyền sở hữu trong việc hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng TTĐK xe cơ giới; sử dụng đất không đúng mục đích theo quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh; đồng thời rà soát lại tính pháp lý đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty CP xây dựng giao thông Quảng Nam.

Chỉ đạo UBND TP Hội An tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu UBND TP Hội An ban hành Công văn số 1544/UBND ngày 10/6/2022 về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng TTĐK xe cơ giới tại Hội An không đúng thẩm quyền theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét giải quyết các vấn đề liên quan TTĐK này.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND TP Hội An chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố tổ chức kiểm điểm tập thể và các cá nhân có liên quan trong việc cấp Giấy phép xây dựng số 1100/GPXD ngày 19/10/2022 cấp cho Công ty CP Kiểm định an toàn HDN Hội An.

TTĐK xe cơ giới Hội An tại số 30-Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, TP Hội An được Công ty CP Kiểm định an toàn HDN Hội An đầu tư xây dựng trên một phần diện tích đất thuộc quyền sử dụng của Công ty CP xây dựng giao thông Quảng Nam (đất của Nhà nước cho thuê trả tiền hằng năm) thông qua Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh số 01/2022/HĐHTĐT-KD ngày 6/5/2022 và Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ ngày 19/10/2022 giữa Công ty CP xây dựng giao thông Quảng Nam và Công ty CP Kiểm định an toàn HDN Hội An.

Công ty CP xây dựng giao thông Quảng Nam đóng góp bằng toàn bộ tài sản đã đầu tư trên đất từ trước gồm đổ đất, đá, tạo mặt bằng phẳng toàn bộ diện tích khu đất 3.230m2… Thời gian hợp tác kinh doanh là 120 tháng tính từ ngày 1/8/2022 dến hết ngày 31/7/2032. TTĐK xe cơ giới Hội An được đầu tư xây dựng hoàn thành, đưa vào hoạt động kể từ ngày 21/2/2023.

Ngọc Thi
.
.
.