Ban ODA TP Cần Thơ tự ý bổ sung “con đường độc đáo” quanh hồ Bún Xáng

Thứ Ba, 27/02/2024, 14:01

Thanh tra TP Cần Thơ nêu rõ, hồ sơ thiết kế cơ sở dự án được phê duyệt không có đường đi dạo dọc hồ, Ban ODA bổ sung vào hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và phê duyệt là không đúng. Ghi nhận của phóng viên, đường đi dạo dọc hồ thường xuyên ngập trong nước và rác thải.

Thanh tra TP Cần Thơ vừa có thông báo kết luận về “Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu dự án TP Cần Thơ (Dự án 2)”, nêu rõ hàng loạt thiếu sót, hạn chế của dự án do Ban quản lý dự án ODA TP Cần Thơ (Ban ODA TP Cần Thơ).

Kết luận nêu rõ, về chủ trương đầu tư xây dựng đường đi dạo dọc hồ Bún Xáng, hồ sơ thiết kế cơ sở dự án được phê duyệt không có đường đi dạo dọc hồ, chỉ được bổ sung vào giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công nhưng không có văn bản chấp thuận của người quyết định đầu tư.

Ban ODA TP Cần Thơ bổ sung đường đi dạo dọc hồ vào hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và phê duyệt là không đúng quy định, không phù hợp với hồ sơ Dự án/Thiết kế cơ sở. Ghi nhận thực tế của phóng viên, đường đi dạo dọc hồ Bún Xáng thường xuyên ngập nước và rác thải.

Ban ODA TP Cần Thơ tự ý bổ sung ‘con đường độc đáo’ quanh hồ Bún Xáng -0
Đường đi dạo dọc hồ Bún Xáng được thiết kế thấp hơn mặt đường hiện hữu.

Về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân, quá trình triển khai thực hiện dự án, các phòng, ban của quận Ninh Kiều không tham mưu UBND quận Ninh Kiều công bố quy hoạch đất và ban hành kế hoạch thu hồi đất; thực hiện đo đạc, kiểm đếm trước khi ban hành thông báo thu hồi đất.

Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều là đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án nhưng không phối hợp với UBND phường An Khánh tổ chức họp dân trực tiếp để lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với bồi thường, hỗ trợ hạng mục cải tạo, nâng cấp hồ Bún Xáng và hạng mục nâng cấp hẻm Lò Mổ, Tổ chuyên viên đã xét duyệt bồi thường, hỗ trợ cho 3 trường hợp tại hạng mục cải tạo, nâng cấp hồ Bún Xáng và 3 trường hợp tại hạng mục nâng cấp hẻm Lò Mổ không đúng quy định với số tiền hơn 126 triệu đồng. 

Việc áp dụng chính sách tái định cư, hạng mục nâng cấp Hẻm liên khu vực 2, 3 (Hẻm Lộ Ngân Hàng), UBND phường An Khánh xác nhận 1 trường hợp không đúng thực tế, không đúng theo hồ sơ. 

Ban ODA TP Cần Thơ tự ý bổ sung ‘con đường độc đáo’ quanh hồ Bún Xáng -0
Con đường di dạo dọc bờ hồ thường xuyên ngập trong nước.

Đối với thực hiện pháp luật về đấu thầu, nội dung quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu chưa thể hiện giá gói thầu, nguồn vốn thực hiện, phương pháp đấu thầu, hình thức hợp đồng, thời gian hợp đồng. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu không đính kèm các quyết định phê duyệt liên quan đến gói thầu, văn bản đề nghị, giải thích và làm rõ hồ sơ dự thầu, bản sao chứng chỉ đấu thầu các thành viên trong tổ chuyên viên... theo quy định.

Đơn giá một số công việc thực hiện không đúng quy định. Giá hợp đồng (dự toán) của gói thầu 2.4.1 phát sinh tăng 56%; gói thầu 2.4.7 phát sinh tăng đợt 1 là 29%, đợt 2 là 23% và gói thầu 2.4.8 tăng 31% so với giá trị hợp đồng ban đầu nhưng Ban ODA không xin ý kiến người quyết định đầu tư theo quy định.

Công tác thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu CT-PW-2.4 - Thi công xây dựng hồ Bún Xáng, không có các văn bản chấp thuận chủ trương của UBND TP về việc điều chỉnh, bổ sung, giảm quy mô đầu tư cụ thể.

Quá trình triển khai thực hiện dự án có phát sinh một số hạng mục công trình ngoài thiết kế cơ sở được duyệt để sử dụng nguồn vốn kết dư của dự án nhưng Ban ODA không cập nhật hồ sơ thiết kế cơ sở và hoàn thành hồ sơ điều chỉnh dự án theo chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ, dẫn đến việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công không phù hợp với hồ sơ thiết kế cơ sở.

Ban ODA TP Cần Thơ phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán gói thầu nói trên không phù hợp với hồ sơ thiết kế cơ sở được duyệt. 

Ban ODA TP Cần Thơ tự ý bổ sung ‘con đường độc đáo’ quanh hồ Bún Xáng -1
Con đường dọc bờ hồ thường xuyên ngập trong rác thải. 

Đối với chủ trương cải tạo, nâng cấp đường Lò Mổ thuộc gói thầu CT-PW-2.6, thi công xây dựng cải tạo Rạch Ngỗng phía Bắc hồ, theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công gói thầu CT-PW-2.6 được Ban ODA phê duyệt có sự điều chỉnh vị trí, hướng tuyến và quy mô mặt cắt ngang đường so với thiết kế cơ sở được duyệt nhưng không có văn bản chấp thuận chủ trương của người quyết định đầu tư là không đúng quy định.

Đối với thực hiện hợp đồng thi công xây dựng, lãnh đạo Ban ODA TP Cần Thơ và cán bộ phụ trách các gói thầu thiếu đôn đốc, kiểm tra, giám sát dẫn đến các đơn vị thi công thực hiện không đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký, một số gói thầu đến nay chưa hoàn thành. Một số gói thầu phát sinh chưa đúng theo khối lượng thi công thực tế.

Theo Thanh tra TP Cần Thơ, việc bàn giao của Giám đốc Ban ODA TP Cần Thơ, qua thanh tra cho thấy, việc bàn giao nhiệm vụ giữa các giám đốc, nguyên giám đốc không chặt chẽ, biên bản bàn giao không thể hiện các trưởng phòng của Ban ODA tham dự; người nhận bàn giao không ký nhận... Các Giám đốc đã thiếu tinh thần trách nhiệm khi nhận nhiệm vụ.

Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo Giám đốc Ban ODA, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều nghiêm túc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, sai phạm; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm.

Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND TP tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Ban ODA qua các thời kỳ do thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ; không tổ chức thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng và để xảy ra những hạn chế, thiếu sót, sai phạm.

Văn Vĩnh
.
.
.