Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau lập quỹ trái phép hàng tỉ đồng

10:27 12/06/2019
Ngày 12-6, ông Huỳnh Quốc Hoàng, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về thu, chi tài chính và công tác phòng chống tham nhũng tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau (VQGMCM), huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Theo đó, cơ quan Thanh tra phát hiện hàng loạt sai phạm, đặc biệt có dấu hiệu vi phạm hình sự về lập quỹ trái phép hàng tỉ đồng. Thanh tra tỉnh Cà Mau kết luận, bên cạnh những mặt tích cực và công tác đã đạt được, trong giai đoạn từ 2016-2018, VQGMCM đã có những hạn chế, sai phạm liên quan đến thu, chi tài chính và phòng chống tham nhũng…

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, nơi phát hiện sai phạm về tài chính hàng tỉ đồng.

Trong niên độ thanh tra từ năm 2016 đến 2018, VQGMCM có các khoản thu để ngoài sổ sách kế toán, lập quỹ trái phép trên 436 triệu đồng. Thanh toán khống tiền nhiên liệu, chi nhiên liệu cho công tác xử phạt vi phạm hành chính 680 triệu đồng; không xây dựng quy định chi cụ thể; chi thanh toán khống số tiền nhiên liệu trên 609 triệu đồng. 

Chi quản lý, bảo vệ rừng trên 14 tỉ đồng, VQG chi không hết theo nội dung mục chi dự toán đã cấp, từ đó tự ý chuyển sang nội dung mục chi khác chi nhiên liệu và chi khác trên 974 triệu đồng, không trình cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh nội dung chi theo dự toán. 

Chi cho nhiên liệu cho công tác bảo vệ rừng trên 10 tỉ đồng, chi vượt dự toán trên 800 triệu đồng. Kết quả xác minh bước đầu thanh toán khống trên 4,1 tỉ đồng.

Về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), trong niên độ thanh tra VQG không kiểm tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; không thực hiện việc tự kiểm tra nội bộ theo quy định của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. 

Việc kê khai tài sản, thu nhập còn sai sót rất nhiều, hầu hết kê khai còn thiếu nội dung, chưa đúng hướng dẫn, có ghi tài sản là nhà nhưng không ghi tài sản đất và ngược lại. Nhiều bản kê khai không ghi nhà ở, ghi diện tích đất ở không đúng… 

Không thực hiện đúng Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ, hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. 

Riêng trường hợp của ông Phan Quốc Khải, Giám đốc VGQMCM kê khai tài sản, thu nhập năm 2018, kê khai không đúng về đất ở, nhà ở; không giải trình tăng tài sản nhà ở tại Phường 6, TP Cà Mau có giá trị 1 tỉ đồng và đất ở tại Khóm 8, thị trấn Năm Căn trị giá 200 triệu đồng và vay ngân hàng 1,4 tỉ đồng...

Với những sai phạm tại VQGMCM, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo ngành chức năng kiểm điểm nghiêm túc và xử lý theo quy định Giám đốc Phan Quốc Khải, các Phó Giám đốc Lý Hồng Thao, Phạm Phúc Qưới.

Một góc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Đồng thời, Chánh thanh tra tỉnh Cà Mau theo thẩm quyền đã ký Quyết định số 40/QĐ-TT chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm tại VQGMCM sang cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau để xử lý theo quy định của pháp luật, gồm 3 nội dung: Lập quỹ trái phép trên 436 triệu đồng; thanh toán tiền nhiên liệu khống từ nguồn kinh phí bảo vệ rừng trên 2,8 tỉ đồng và thanh toán tiền nhiên liệu khống từ nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trên 241 triệu đồng. 

Khi kết thúc thanh tra số liệu lập quỹ trái phép không thay đổi mà phát hiện thêm số tiền thanh toán khống nhiên liệu trên 4,8 tỉ đồng…

Đức Văn