Tổng Công ty Đường sắt mang hai "lô đất vàng" góp vốn trái quy định

07:34 07/07/2020
Bộ GTVT vừa có công văn yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực tại Thông báo số 165/TB-VPCP ngày 31/10/2018 liên quan đến việc góp vốn của VNR tại khu đất số 80 Lý Thường Kiệt và số 22 Phan Bội Châu, TP Hà Nội đang thực hiện Dự án Khách sạn Thương mại Sài Gòn. 


Bộ GTVT giao Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì, Vụ Tài chính (Bộ GTVT), Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp tham mưu cho Bộ xử lý các vấn đề liên quan đến việc góp vốn của VNR tại khu đất số 80 Lý Thường Kiệt và số 22 Phan Bội Châu, TP Hà Nội theo quy định. Nếu không chấp hành nghiêm sẽ chuyển cơ quan chức năng xem xét hình sự.

Trước đó, theo Kết luận 2222/TTCP–KL của Thanh tra Chính phủ, 2 lô "đất vàng" 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu được Nhà nước cho VNR thuê và hết hạn từ năm 1996. Tuy nhiên, VNR vẫn góp vốn quyền sử dụng hai lô đất trên để hợp tác kinh doanh với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn.

Kết luận Thanh tra Chính phủ chỉ rõ: "VNR lợi dụng thủ tục góp vốn và thực hiện trái chủ trương, quy định để hợp thức hóa việc chuyển nhượng tài sản, cơ sở kinh doanh có giá trị lớn ra ngoài doanh nghiệp không qua đấu giá, đấu thầu…".

Trong báo cáo kết quả xử lý sau thanh tra VNR vào tháng 3-2020, Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng yêu cầu VNR tiếp tục thực hiện việc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc góp vốn kinh doanh ngoài ngành bằng quyền thuê đất và tài sản gắn liền với đất tại 80 Lý Thường Kiệt, 22 Phan Bội Châu.

Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ GTVT, cùng Bộ Tài chính lập phương án sử dụng hai lô đất trên đảm bảo hiệu quả, đúng pháp luật, không để thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Đặng Nhật