Nhiều trung tâm đăng kiểm bỏ lọt công đoạn kiểm tra phương tiện

08:09 11/06/2021
Mới đây, đoàn thanh tra Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT ) đã tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đường bộ tại 38 Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn các tỉnh, thành: Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội. Qua đợt kiểm tra này, thanh tra Bộ GTVT đã phát hiện hàng loạt vi phạm tại các trung tâm đăng kiểm.

Thanh tra Bộ GTVT thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế  trong công tác đăng kiểm.

Cụ thể, tại các trung tâm 1201D, 1202D, 2901S, 2901V, 2902S, 2902V, 2903S, 2903V, 2904V, 2917D, 2921D, 3301S, 3302S, 9801S, 9802D… có một số đăng kiểm viên thực hiện không đúng nhiệm vụ được phân công khi kiểm tra một số phương tiện; các trung tâm 2909D, 2921D có phụ trách dây chuyền kiểm định không ký xác nhận một số phiếu kiểm định theo hướng dẫn của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Các trung tâm 2901V, 3301S có một số thời điểm thực hiện kiểm tra phương tiện trên dây chuyền kiểm định không đúng dây chuyền được bố trí để kiểm định thể hiện trên sổ phân công nhiệm vụ kiểm định và phiếu kiểm định.

Về vấn đề thực hiện nội dung kiểm định xe cơ giới đường bộ, thanh tra Bộ GTVT cũng phát hiện tại Trung tâm 9801S có đăng kiểm viên Hà Anh Đức không kiểm tra công đoạn 5 các phương tiện 98A-159.94, 29A-585.50, 98A-180.91 trong ngày làm việc 23-2-2021; đăng kiểm viên Lê Thế Hùng không kiểm tra công đoạn 5 phương tiện 98A-091.39; 30A-526.38; 15A-212.48…

Cùng đó, một số đăng kiểm viên thuộc Trung tâm 2901V, 2911D, 2922D đã  không thực hiện đúng quy định về nội dung kiểm tra, phương pháp kiểm tra một loạt phương tiện. Không chỉ dừng lại ở các lỗi trên, thanh tra Bộ GTVT cũng phát hiện các trung tâm 2901S, 2901V, 2904V, 2906V, 2907D, 2909D, 2913D, 2917D có một số hoặc các bình chữa cháy đã hết hạn sử dụng.

Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế nêu trên là do một số trung tâm đăng kiểm chưa quan tâm đến công tác tự kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định; một số đăng kiểm viên, đăng kiểm viên thực tập không thực hiện đúng nội dung, phương pháp kiểm tra phương tiện, thực tập kiểm tra phương tiện. “Để xảy ra tồn tại nêu trên, trách nhiệm thuộc về giám đốc, người đứng đầu trung tâm đăng kiểm, phụ trách dây chuyền kiểm định và đăng kiểm viên, đăng kiểm viên thực tập có sai phạm”, kết luận thanh tra nêu rõ.

 Trước các sai phạm trên, Thanh tra Bộ GTVT kiến nghị, 12 trung tâm đăng kiểm (trong đó có tới 9 trung tâm ở Hà Nội) phải bổ sung hoặc thay thế các bình chữa cháy đã hết hạn sử dụng để đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy. Yêu cầu 35 trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kiểm định của các đăng kiểm viên, đảm bảo đăng kiểm viên thực hiện theo đúng nhiệm vụ được phân công hoặc thực hiện đúng quy định trong công tác kiểm định phương tiện. Cùng đó, 14 trung tâm tại các tỉnh thành nói trên phải điều chỉnh vị trí lắp đặt hoặc thay thế, bổ sung camera giám sát hoạt động kiểm định để đảm bảo quan sát được rõ nét, liên tục tất cả các vị trí kiểm tra phương tiện trên dây chuyền kiểm định.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ GTVT cũng yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã cấp cho phương tiện 34C-120.62 (Trung tâm 9904D), phương tiện 29C-241.54 (Trung tâm 2913D), phương tiện 99C-138.68 (Trung tâm 2914D) do phương tiện được các trung tâm kiểm tra đánh giá đạt nhưng có thùng hàng không đúng với chiều cao hoặc đúng kết cấu thùng hàng của xe trong hồ sơ phương tiện.

Bên cạnh đó, kết luận thanh tra cũng yêu cầu Thanh tra Sở GTVT Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nội tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với các đăng kiểm viên có vi phạm về lỗi “không tuân thủ đúng quy định tại các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan trong kiểm định. Thông báo bằng văn bản cho Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc tước quyền sử dụng chứng chỉ đăng kiểm viên của các đăng kiểm viên nêu trên theo quy định.

Trên cơ sở kết quả xử phạt vi phạm hành chính đối với đăng kiểm viên có vi phạm, thanh tra các Sở GTVT Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội tiến hành rà soát số lượng đăng kiểm viên bị đình chỉ của các trung tâm trong thời gian 12 tháng liên tục để xử lý các trung tâm vi phạm theo quy định…

Nhật Uyên