Hà Nội xây khu nhà ở xã hội nằm giữa huyện Hoài Đức và quận Hà Đông

15:04 21/09/2017
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6507/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở xã hội La Tinh - Đông La, tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở xã hội Đông La, tỷ lệ 1/500), tại xã Đông La, huyện Hoài Đức và phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Theo Quyết định, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội La Tinh – Đông La, tỷ lệ 1/500 thuộc địa giới hành chính của xã Đông La, huyện Hoài Đức và phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Phía Đông Bắc giáp Khu B thuộc Khu đô thị mới Dương Nội và đất nông nghiệp của phường Dương Nội; phía Đông Nam giáp dự án đầu tư Bệnh viện Nhi Hà Nội và Bệnh viện Thận Hà Nội; phía Tây Bắc giáp kênh La Khê; phía Tây Nam giáp tuyến đường quy hoạch có mặt cắt ngang khoảng 40m.

Tổng diện tích khu đất lập quy hoạch khoảng 12,1ha; quy mô dân số dự kiến khoảng 5.434 người.

Các chỉ tiêu sử dụng đất sẽ được đề xuất trong Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 phù hợp với Quy chuẩn xây dựng Việt nam và các quy định của pháp luật hiện hành.

Hải Châu