Sẽ giám sát hành trình hàng hóa bằng seal định vị GPS

07:27 06/10/2015
Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian tới, Hải quan sẽ sử dụng seal định vị GPS trong quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu, tạm nhập - tái xuất, quá cảnh vận chuyển bằng container thí điểm tại 3 Cục Hải quan: Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Được biết, seal định vị GPS sẽ được gắn lên container hàng hóa cần giám sát để thực hiện giám sát hành trình, thời gian vận chuyển, cảnh báo mở cửa container trong suốt quá trình giám sát container hàng từ chi cục hải quan cửa khẩu đi đến chi cục hải quan cửa khẩu đến và truyền các dữ liệu về trung tâm giám sát đặt tại Tổng cục Hải quan.

Seal định vị GPS sẽ cảnh báo trong các trường hợp container cần giám sát đi sai lộ trình đã đăng ký; dừng, đỗ quá thời gian cho phép; mất tín hiệu định vị; mở cửa container… Cơ quan Hải quan căn cứ vào các cảnh báo để có biện pháp xử lý kịp thời.

Dự kiến, các container được xác định cần giám sát bằng seal định vị GPS được thực hiện giám sát theo cả hai biện pháp: Giám sát bằng seal hải quan và hệ thống VNACCS/VCIS, đồng thời được giám sát bằng hệ thống seal định vị GPS.

Phan Đức