Về việc ca khúc "Nối vòng tay lớn" phải xin cấp phép biểu diễn!

15:39 12/04/2017
Thay vì phải thường xuyên "tuần tra kiểm soát" để lọc những ca khúc không tốt và thông báo cho toàn dân biết để tránh sử dụng những ca khúc này thì cục Nghệ thuật biểu diễn lại quy định những ai muốn sử dụng ca khúc sáng tác trước năm 1975 phải xin phép. Liên quan đến vấn đề này, độc giả Lâm Tấn Lợi bức xúc chia sẻ:Ở Việt Nam bên cạnh những ca khúc tốt còn có nhiều ca khúc không tốt (có nội dung kích động bạo lực, chống đối chính quyền, ...) nên phải sàng lọc không cho những ca khúc không tốt được phép lưu hành, đó là chức năng của cục Nghệ thuật biểu diễn.

Những ca khúc không tốt này có thể được sáng tác ở bất cứ thời điểm nào nên việc Cục Nghệ thuật biểu diễn quy định chỉ những ca khúc được sáng tác trước năm 1975 mới phải xin phép biểu diễn là sai (đã bỏ sót những ca khúc không tốt sáng tác sau năm 1975).

Về cách sàng lọc những ca khúc không tốt của Cục Nghệ thuật biểu diễn: thay vì phải thường xuyên "tuần tra kiểm soát" để lọc ra những ca khúc không tốt và thông báo cho toàn dân biết để tránh sử dụng những ca khúc này thì cục Nghệ thuật biểu diễn lại quy định những ai muốn sử dụng ca khúc sáng tác trước năm 1975 phải đến cục để xin phép.

Rõ ràng đây là một quy định chưa đúng nhưng cục Nghệ thuật biểu diễn lại cho rằng do Nghị định của Chính phủ quy định như vậy trong khi Nghị định này lại do chính Cục Nghệ thuật biểu diễn soạn thảo! Quy định này của cục Nghệ thuật biểu diễn đã tạo ra cơ chế xin cho.

Ca khúc "Nối vòng tay lớn" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được sáng tác trước năm 1975 tức là theo quy định của Chính phủ ca khúc này phải được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép trước khi biểu diễn. Vậy mà suốt 42 năm nay nhân dân cả nước "điềm nhiên hát" ca khúc này mà không thấy Cục Nghệ thuật biểu diễn ngăn chặn kịp thời "hành vi vi phạm luật pháp của nhân dân cả nước!".

Lâm Tấn Lợi