Triển lãm ảnh Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường lịch sử

20:07 22/03/2016
Chiều 22-3, tại quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng, triển lãm ảnh “Quốc hội Việt Nam- Những chặng đường lịch sử” đã khai mạc.

Với 65 tấm ảnh bức ảnh trưng bày tại triển lãm đã giúp người xem tái hiện lại các mốc son trong lịch sử ra đời của Quốc hội Việt Nam; cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội Việt Nam trong việc đưa ra các quyết sách cùng toàn Đảng, toàn dân tiến hành thành công sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; hình ảnh hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cảng; hoạt động của HĐND TP Hải Phòng…

Những hình ảnh triển lãm còn giúp thế hệ trẻ hôm nay ôn lại, kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước.

Triển lãm là hoạt động trực quan thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam- cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thay mặt nhân dân quyết định những công việc hệ trọng của đất nước.

Chiều  22-3, tại quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng, triển lãm ảnh “Quốc hội Việt Nam- Những chặng đường lịch sử” đã khai mạc.  

Những hình ảnh triển lãm còn giúp thế hệ trẻ hôm nay ôn lại, kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, khát vọng hòa bình, đề cao tinh thần đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam, tự hào về một chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đi trước…                    

Văn Thịnh