Triển lãm góp phần khẳng định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc khuyến khích nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm mới có giá trị về nội dung và nghệ thuật, phục vụ đời sống  tinh thần của nhân dân. Là một sự kiện nghệ thuật lớn, góp phần tạo nên diện mạo văn hóa nghệ thuật cho năm du lịch quốc gia 2016 – Phú Quốc – Đồng bằng Sông Cửu Long.

Các tác giả sẽ gửi tác phẩm tham sự đến hết ngày 31-5-2016, mỗi tác giả gửi 8 ảnh đơn (hoặc ảnh bộ) với 2 chủ đề: Khám phá đất Phương Nam (ảnh được chụp tại 13 tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long) và đề tài sáng tác tự do. Ban tổ chức dự kiến lấy từ 250 đến 300 tác phẩm trưng bày triển lãm vào dịp 2-9-2016. 

Duy Tường