Khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

15:12 22/11/2017
Ngày 22-11, Hội đồng Lý luận, phê bình, văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp Thành ủy TP Cần Thơ tổ chức khai mạc lớp tập huấn: “Nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay”.

Tham gia lớp học có hơn 240 học viên là các đồng chí lãnh đạo Ban tuyên giao các tỉnh (thành phố), cán bộ quản lí nhà nước, lãnh đạo các hội, cán bộ nghiên cứu, phê bình, phóng viên biên tập viên báo chí, giảng viên trường đại học, cao đẳng,… liên quan đến công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật của 35 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ.

Quang cảnh khai mạc lớp tập huấn.

Khóa tập huấn sẽ cung cấp thông tin về tình hình văn học, nghệ thuật nói chung, về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nói riêng. Giúp cho đội ngũ cán bộ, quản lí, lãnh đạo văn học, nghệ thuật, đội ngũ những người hoạt động báo chí chuyên sâu về lí luận, phê bình văn học nghệ thuật nắm bắt tình hình, có nhận thức đúng đắn, giải pháp phù hợp để phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới. Trao đổi kinh nghiệm xung quanh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và xử lý các tình huống diễn ra trong thực tế. Nâng cao trình độ nhận thức lí luận, phê bình văn học, nghệ thuật, kĩ năng phê bình và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay.

PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình, văn học, nghệ thuật Trung ương, nhấn mạnh: “Để lớp tập huấn đạt được hiệu quả cao nhất, Thường trực Hội đồng đã đổi mới nội dung, phương pháp truyền đạt, thảo luận...

Từ năm 2009 đến nay, Hội đồng Lý luận, phê bình, văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức 14 lớp tập huấn. Đây là lớp tập huấn thứ 15, thời gian diễn ra từ ngày 22 đến 25-11.

Trần Lĩnh