Giá trị văn hóa thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

19:44 26/12/2016
Ngày 25-12, tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội) đã diễn ra buổi tọa đàm khoa học “Nhận diện giá trị văn hóa thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”, do Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam và Trung tâm Xúc tiến Quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam phối hợp tổ chức.

Ông Ngô Nhật Tăng, Chánh Văn phòng Trung tâm Xúc tiến Quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam cho biết: Đây là một cuộc thảo luận giữa ba bên: cơ quan quản lý, nhà nghiên cứu và người thực hành. 

Qua buổi tọa đàm các bên sẽ có được tiếng nói chung trong việc giữ gìn và bảo tồn di sản nói chung và di sản văn hóa phi vật thể nói riêng, trong đó có thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu.

Cũng theo ông Ngô Nhật Tăng, nhiều người vẫn chưa thực sự quan tâm và chưa hiểu thấu đáo về sự kiện tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ vinh dự được UNESCO công nhận, vẫn có sự nhầm lẫn giữa thực hành tín ngưỡng được công nhận với niềm tin tín ngưỡng được công nhận. 

Tại buổi tọa đàm, nhiều đại biểu đã nêu giải pháp để mọi ngườihiểu và biết cách giữ gìn, phát huy giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ.

 Kết thúc buổi tọa đàm, tại Phủ Tây Hồ đã diễn ra phần thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt do thanh đồng Trần An Đức Hạnh và Nguyễn Danh Hải chủ trì.

Trần Hồng Hạnh