Công an quận Tây Hồ tìm chủ sở hữu

19:05 02/03/2020
Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đang tìm chủ sở hữu các xe máy sau đây:


1. xe máy Yamaha Sirius BKS: 33P9 - 7617, số khung: 267721 ; số máy: 267785.

2. Xe máy Honda Vision BKS: 29G1 - 788.82 có số khung: 478500 ; số máy: 0774943.

 3. Xe máy Honda bks: 29V6 - 0180 có số khung: 61022938; số máy: 61005199.

Ai là chủ sở hữu chiếc xe máy trên xin liên hệ đồng chí Nguyễn Kim Thành, điện thoại: 098.368.3699 - cán bộ Công An Quận Tây Hồ để giải quyết.

candonline