Ai là chủ sở hữu phương tiện trên yêu cầu mang giấy tờ đến Công an huyện Đông Anh, Hà Nội giải quyết. Liên hệ đồng chí Phạm Tuấn Anh, Đội điều tra tổng hợp, điện thoại: 0985460199 hoặc 0994479369.

Nếu quá 30 ngày kể từ ngày đăng báo chủ phương tiện không giải quyết, Công an huyện Đông Anh sẽ làm thủ tục tịch thu thanh lý theo luật định.

PV