Cảng VIMC Đình Vũ tiếp tục được khai thác tàu container

Thứ Sáu, 26/05/2023, 07:55

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản chấp thuận chủ trương cho phép bến cảng VIMC Đình Vũ (Hải Phòng) tiếp tục được khai thác hàng container đến hết tháng 6/2024. Văn bản do Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang ký nêu rõ, Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản của Công ty cổ phần cảng VIMC Đình Vũ đề nghị gia hạn tiếp nhận hàng container tại bến cảng VIMC Đình Vũ.

Theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2367/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 của Bộ Giao thông vận tải, khu bến Đình Vũ được quy hoạch có các bến tổng hợp, hàng rời, container, hàng lỏng/khí. Do đó, Bộ Giao thông vận tải đánh giá đề xuất gia hạn công năng tiếp nhận hàng container cho bến cảng VIMC Đình Vũ của Công ty cổ phần cảng VIMC Đình Vũ là phù hợp quy hoạch chi tiết cảng biển được duyệt.

12.jpg -0
Cảng Đình Vũ (Hải Phòng).

Theo báo cáo của Công ty cổ phần cảng VIMC Đình Vũ, sau khi được khai thác thí điểm, bến cảng VIMC Đình Vũ đã bốc dỡ hàng container an toàn, ổn định với tần suất 3-4 chuyến/tuần, góp phần giải tỏa hàng container tại khu vực. Từ đây, để tận dụng kết cấu hạ tầng hàng hải hiện có, nâng cao hiệu quả đầu tư các bến cảng, Bộ Giao thông vận tải chấp thuận chủ trương bến cảng VIMC Đình Vũ được tiếp tục khai thác hàng container đến hết tháng 6/2024.

Công ty cổ phần cảng VIMC Đình Vũ chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định 58/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định có liên quan của pháp luật. Công ty cổ phần cảng VIMC Đình Vũ phải khai thác đúng công năng bến cảng và tự chịu trách nhiệm về huy động nguồn vốn và hiệu quả đầu tư để phục vụ khai thác hàng container tại bến cảng.

Bộ Giao thông vận tải cũng giao Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo, giám sát chủ đầu tư triển khai thủ tục gia hạn khai thác hàng container tại bến cảng VIMC Đình Vũ tuân thủ quy định chuyên ngành hàng hải và các quy định liên quan của pháp luật, đảm bảo an toàn hàng hải, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. Cùng với đó, tăng cường tổ chức giám sát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành tại khu vực, kịp thời báo cáo Bộ Giao thông Vận tải những vấn đề vượt thẩm quyền.

Quang Toàn
.
.
.