Tạm dừng hoạt động các điểm xuất hàng trên tuyến biên giới Quảng Ninh

07:44 30/12/2019
UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các địa phương và ban, ngành chức năng, lực lượng kiểm soát về việc tạm dừng hoạt động các điểm xuất hàng khu vực tuyến biên giới tỉnh Quảng Ninh. 


Cụ thể, 3 điểm xuất hàng trên tuyến biên giới Quảng Ninh tạm dừng hoạt động xuất khẩu, tái xuất hàng hóa theo loại hình tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, gửi kho ngoại quan gồm: Điểm xuất hàng khu vực Mốc 1326, bản Phai Lầu, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu; điểm xuất hàng Nà Kép, bản Cẩm Hắc, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu; điểm xuất hàng khu vực Mốc 1344(2)+500, bản mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà.

Ngoài 3 điểm xuất hàng trên, văn bản cũng nêu rõ, tạm dừng hoạt động tái xuất hàng hóa theo loại hình tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan kể từ 1-1-2020 đối với điểm xuất hàng Lục Chắn, thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái.

Trân Trân