Lỗ chồng chất hàng trăm tỷ, Tổng công ty Cà phê Việt Nam xin giải thể 6 công ty con

09:18 21/06/2018
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có văn bản xin ý kiến các bộ, ngành về tái cơ cấu Tổng công ty Cà phê Việt Nam giai đoạn 2018-2020. 

Theo Bộ NN&PTNT, Tổng công ty Cà phê Việt Nam cơ bản đã hoàn thành công tác tái cơ cấu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp chưa hoàn thành cổ phần hóa hoặc thoái vốn. Đặc biệt, đối với công ty mẹ - Tổng công ty, năm 2016 theo kế hoạch phải thực hiện cổ phần hóa đối với 18 công ty TNHH một thành viên nhưng Tổng công ty chỉ thực hiện thí điểm cổ phần hóa 5 công ty (Công ty TNHH một thành viên Cà phê 715B, la Blan, 734, 705 và Đắk Nông).

Do việc cổ phần hóa kéo dài, quá thời hạn theo quy định, ngày 3-4, Hội đồng thành viên Tổng công ty đã ban hành các quyết định bãi bỏ quyết định tiến hành cổ phần hóa đối với cả 5 công ty do chưa hoàn thành phương án sử dụng đất hoặc vướng mắc về công nợ.

Báo cáo của Bộ NN&PTNT cho thấy: “Tình hình tài chính trong 3 năm (2015-2017), tuy hoạt động kinh doanh hằng năm của tổng công ty kinh doanh có lãi nhưng đến 31-12-2017, theo báo cáo của tổng công ty thì tổ hợp công ty mẹ-con còn lỗ lũy kế 345 tỉ đồng và công nợ phải thu khó đòi trên 500 tỉ đồng. Vì vậy việc tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp là cần thiết…”.

Bộ NN&PTNT đã tổ chức nhiều cuộc họp, các buổi làm việc trực tiếp với Tổng công ty, nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc kể cả phê bình, đề nghị tổng công ty tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện phương án sắp xếp các đơn vị thành viên đã được phê duyệt. 

Tuy nhiên, đến thời điểm này Tổng công ty hầu như không thực hiện được nhiệm vụ được giao theo kế hoạch tái cơ cấu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc chậm trễ do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Ví dụ, Tổng công ty đã ban hành quyết định tiến hành cổ phần hóa, thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc, có một số văn bản chỉ đạo đôn đốc doanh nghiệp, công ty tư vấn nhưng thiếu quyết liệt, không đem lại hiệu quả; phê duyệt phương án sử dụng đất chậm, các đơn vị lúng túng trong việc xây dựng phương án sử dụng đất. 

Việc chỉ đạo của Tổng công ty chưa được sát sao và có hướng dẫn cụ thể, chủ yếu các công ty con tự xây dựng...

Theo phương án tái cơ cấu giai đoạn 2018-2020 được Tổng Công ty Cà phê Việt Nam trình Bộ NN&PTNT, thời gian tới tiếp tục cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty cùng 10 đơn vị phụ thuộc và một đơn vị độc lập, Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ. Cổ phần hóa 20 công ty độc lập.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Cà phê Việt Nam đề nghị giải thể 6 công ty, gồm: Công ty TNHH MTV Cà phê: Ea Bá, Ea Tul, Chu' Quynh, Ea H Nin; Trung tâm Giống lúa lai; CTCP Vinacafe Miền Bắc. Tiếp tục phá sản Công ty TNHH MTV Sản xuất kinh doanh và Thương mại Quảng Ngãi.

Thoái 100% vốn tại 6 công ty, gồm: CTCP Thi công cơ giới xây dựng Đồng Tâm, CTCP XNK Cà phê Đức Nguyên, CTCP XNK Cà phê Nha Trang, CTCP Cơ khí Vina Nha Trang, CTCP Vinacafe Sơn Thành, CTCP XNK Cà phê Đà Lạt.

Ngọc Yến